Het team van voorbeeldbrief.nl zet zich dagelijks in om de website zo goed (lees: actueel, relevant en gebruiksvriendelijk) mogelijk te maken. De teksten en templates op de website zijn met zorg geschreven, en dus ook zo begrijpelijk mogelijk. Sommige teksten zijn mogelijk juridisch(er) van aard. Voor volledige juridische context van teksten verwijzen we daarom altijd door naar de website wetten.nl. De teksten van voorbeeldbrief.nl geven u geen rechten.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden, opgesteld op 10 april 2020, zijn van toepassing op www.voorbeeldbrief.nl. De website www.voorbeeldbrief.nl is een initatief van: Keuze.nl B.V., geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 61858137, met Vestigingsnummer 000030923565 op de Bargelaan 200 (2333 CW) in Leiden. Door de website te gebruiken stemt u in de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, particulier gebruik. voorbeeldbrief.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, op welke manier dan ook, voor schade door gebruik van de informatie van voorbeeldbrief.nl. voorbeeldbrief.nl kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop bedrijven en organisaties brieven van voorbeeldbrief.nl in ontvangst en/of behandeling nemen. Hoewel alle teksten en brieven met zorg en nauwkeurigheid opgesteld en geschreven zijn, kan voorbeeldbrief.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor incorrecte informatie door eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de informatie en van de brieven generator is derhalve op eigen risico.

Privacy

voorbeeldbrief.nl kan en mag worden bezocht en gebruikt zonder enige persoonlijke informatie op te geven. Wanneer gebruikers ervoor kiezen om een brief persoonlijk te maken en te downloaden, dan worden gegevens opgevraagd om een unieke en persoonlijke brief te genereren. Deze gegevens, zoals het e-mailadres, worden niet bewaard. Ook andere persoonlijke gegevens worden niet bewaard door voorbeeldbrief.nl.

Gegevens die via voorbeeldbrief.nl worden verzameld, worden -tenzij wettelijk verplicht- niet aan derde partijen ter beschikking gesteld, noch te koop aangeboden of verkocht. 

Cookies

voorbeeldbrief.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit stukjes data (informatie) die bij bezoek van voorbeeldbrief.nl worden meegestuurd aan internetbrowsers. Deze data wordt opgeslagen op het apparaat waarmee gebruik wordt gemaakt van voorbeeldbrief.nl. Cookies die via voorbeeldbrief.nl worden geplaatst, kunnen dit apparaat noch de bestanden die daarop opgeslagen zijn niet beschadigen.

Beschikbaarheid van de informatie

Informatie op de website, bestaande uit informatie en aanbevelingen, kunnen, zonder voorafgaande notificatie of (ter) kennisgeving, worden gewijzigd dan wel verwijderd. Voorbeeldbrief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen dan wel schade van tijdelijke en/of permanente onbeschikbaarheid van informatie.

Auteursrechten

Het auteursrecht op voorbeeldbrief.nl berust bij Keuze.nl B.V.. Hergebruik of vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming door Keuze.nl. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij per e-mail: contact@voorbeeldbrief.nl.