Voorbeeldbrief.nl is een informatieve site op het gebied van voorbeeldbrieven voor verschillende doeleinden. 

Nota bene: De opzet en inhoud van iedere brief is sterk afhankelijk van persoonlijke factoren en situaties. Om deze reden is het niet mogelijk om een gedetailleerde brief (op maat) op te stellen via voorbeeldbrief.nl. 

Wel is er de mogelijkheid om, aan de hand van een aantal gegevens, een voorbeeldbrief te personaliseren en te genereren. Deze persoonlijke aard van de brief is dan uitsluitend beperkt tot de hoofdlijnen, zoals NAW-gegevens. Daarnaast geeft de website kennis, inspiratie en tips met betrekking tot het opstellen van brieven. 

Voorbeeldbrief.nl richt zich op informatievoorziening in algemene zin. Individuele casussen en persoonlijke vragen rondom brieven worden niet in behandeling genomen. 

Voorbeeldbrief.nl raadt u dan ook aan om voor een brief op maat; advies van een expert in te winnen. Heeft u vragen over juridisch-gerelateerde informatie die u op voorbeeldbrief.nl heeft gelezen? Dan verwijzen wij u door naar wetten.nl voor volledige context. 
Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar contact@voorbeeldbrief.nl