Voorbeeld bezwaar parkeerboete

Heb je een parkeerboete in de brievenbus gekregen waar je het niet mee eens bent? Geldige redenen om bezwaar te maken, zijn bijvoorbeeld:

  • u maakte geoorloofd gebruik van een invalideparkeerplaats
  • u was enkel aan het laden/lossen
  • u maakte correct gebruik van een parkeerschijf in een blauwe zone
  • u had per abuis het verkeerde kenteken ingevoerd bij een parkeerautomaat
  • u had wel een kaartje voor de tijd dat u er geparkeerd stond
  • de boete werd binnen tien minuten na het aflopen van de betaalde parkeertijd uitgeschreven

Voor de meeste verkeersboetes maak je bezwaar bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), maar voor parkeerboetes dien je schriftelijk bezwaar in bij je gemeente. Een parkeerboete wordt ook wel een naheffingsaanslag genoemd. Voeg in de bijlage van je bezwaar eventuele bewijsvoering toe, zoals een kopie van het parkeerkaartje voor het betreffende tijdstip.

Gebruik onderstaande brief als voorbeeld om bezwaar te maken tegen een boete voor verkeerd parkeren.

Gegevens invoeren

Hoe maak je bezwaar tegen een parkeerboete?

  • Voor een parkeerboete maak je bezwaar bij de gemeente, in tegenstelling tot veel andere verkeersboetes (waarvoor je bij het CJIB moet zijn)
  • Je hebt bewijs dat de boete onterecht is toegekend
  • Bekijk welke geldige redenen er zijn om bezwaar te maken tegen een parkeerboete in het lijstje hiernaast
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: telefoonnummer]
BSN: [Burgerservicenummer]

Gemeente [Gemeentenaam]
[Adres gemeentehuis]
[Postcode gemeentehuis] [Vestigingsplaats gemeentehuis]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: bezwaar parkeerboete [Aanslagnummer]


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de door de gemeente [Gemeentenaam] uitgeschreven parkeerboete met nummer [Aanslagnummer].

Ik ben het niet eens met de parkeerboete, omdat [Beschrijving redenen, met eventueel verwijzing naar de bijlage(n)]. Ik verzoek u daarom de naheffingsaanslag te vernietigen.

Graag ontvang ik binnen [Beslistermijn gemeente, terug te vinden op de website van de gemeente] weken een schriftelijke reactie op mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief