Voorbeeld bezwaarschrift gemeente

Heb je een vergunning of subsidie aangevraagd en heeft de gemeente die aanvraag afgewezen? Tegen dat besluit kun je bezwaar indienen bij de gemeente. Binnen zes weken nadat de gemeente het besluit naar je heeft opgestuurd, dien je bezwaar te maken. Daarna is de bezwaartermijn verstreken.

Vaak moet je het bezwaar schriftelijk indienen, maar bij sommige gemeenten kan het ook online via de website. Wil je je bezwaar tegen de afwijzing van een subsidie of vergunning schriftelijk indienen, dan kun je onderstaande voorbeeldbrief gebruiken om je bezwaarschrift op te stellen. Stuur altijd een kopie mee van de brief waarin het besluit waartegen je bezwaar maakt, beschreven wordt.

Voor andere bezwaren tegen een besluit van de gemeente kun je gebruikmaken van de voorbeeldbrief voor een bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde of bezwaar tegen een parkeerboete.

Gegevens invoeren

Deze brief gebruik je als…

  • De gemeente een vergunning- of subsidieaanvraag heeft afgewezen
  • Je wilt dat de gemeente dit besluit heroverweegt voor het verlenen van een vergunning of subsidie
  • Je kunt onderbouwen waarom je het niet eens bent met het besluit van jouw gemeente
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: e-mailadres]
BSN: [Burgerservicenummer]

Gemeente [Gemeentenaam]
[Adres gemeente]
[Postcode gemeente] [Vestigingsplaats gemeente]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: bezwaarschrift [Bezwaar, bijv. ‘afwijzing bouwvergunning’] [Kenmerk zoals dat in brief van gemeente vermeld staat]


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de door de gemeente [Gemeentenaam] afgewezen [Vergunningaanvraag/subsidieaanvraag voor ...] met kenmerk [Kenmerk zoals dat in brief van gemeente vermeld staat].

Ik kan mij niet vinden in het besluit van de gemeente, omdat [Beschrijving redenen, met eventueel verwijzing naar de bijlage(n)]. Ik verzoek u daarom de afwijzing te herzien.

Graag ontvang ik binnen zes weken een schriftelijke reactie op mijn bezwaarschrift.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief