Bezwaar WOZ-waarde

Heb je van de gemeente een WOZ-beschikking ontvangen, waarin naar jouw idee een veel te hoge waarde is berekend? Dan kun je binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan je laten doen door verschillende organisaties die zeggen het gratis of met no cure, no pay aan te bieden, maar je kunt ook zelf de volledige controle houden en een bezwaarschrift bij je gemeente maken.

Bezwaar aantekenen doe je via een aangetekende brief. Wanneer je bezwaar indient, is het belangrijk om goede argumenten aan te leveren voor het bezwaar. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gegevens opvragen via Calcasa.nl of het Kadaster.

De gemeente beoordeelt op basis van je bezwaar of de WOZ-waarde inderdaad onjuist is. Je gemeente kan akkoord gaan met je bezwaar, je gedeeltelijk gelijk geven of de beoordeling maken dat de WOZ-waarde juist was. In het laatste geval kun je een beroep instellen.

Gegevens invoeren

Wanneer kun je deze brief versturen?

  • Maximaal zes weken geleden vernam je welke WOZ-waarde de gemeente aan jouw woning toekent
  • Na opvragen van gegevens van Calcasa of Kadaster over jouw woning concludeer je dat deze waarde te hoog is
  • Je kunt benoemen wat een meer realistische WOZ-waarde zou zijn
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: telefoonnummer]
BSN: [Burgerservicenummer]

Gemeente [Gemeentenaam]
[Adres gemeente]
[Postcode gemeente] [Vestigingsplaats gemeente]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: bezwaar WOZ-beschikking [Beschikkingsnummer]

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de door de gemeente [Gemeentenaam] vastgestelde WOZ-waarde met peildatum [Peildatum].

Op [Datum] ontving ik deze informatie in de WOZ-beschikking met beschikkingsnummer [Beschikkingsnummer] voor mijn woning aan de [Adres] te [Woonplaats], een kopie hiervan is bijgevoegd. In deze beschikking staat een WOZ-waarde vermeld van € [WOZ-waarde]. Deze waarde is volgens mij onjuist.

Uit gegevens van [Bijv. Kadaster/Calcasa] blijkt dat [Gegevens ter onderbouwing van onjuistheid WOZ-waarde, zoals waarde verkochte huizen omgeving of vergelijkbare woningen]. Een overzicht hiervan vindt u terug in de bijlage. Op basis van deze gegevens lijkt het onwaarschijnlijk dat mijn woning op de peildatum een waarde had opgebracht van € [WOZ-waarde]. Een WOZ-waarde van € [voorgestelde WOZ-waarde] zou daarom een passendere waarde op de peildatum [Peildatum].

Graag ontvang ik binnen zes weken een schriftelijke reactie op mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,
[Naam]


Bijlagen:
- Kopie van de WOZ-beschikking
- Gegevens van [Bijv. Kadaster/Calcasa]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief