Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen bij schade

Wil je iemand aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld na een ongeluk waarbij u schade opliep? Voor zowel letselschade als materiële schade kun je iemand aansprakelijk stellen. De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Door iemand aansprakelijk te stellen, zorg je ervoor dat zijn/haar verzekering de bij jou veroorzaakte schade vergoedt.

Gegevens invoeren

Wanneer kan je iemand aansprakelijk stellen?

  • Door iemand anders heb je schade opgelopen aan jezelf of jouw eigendom
  • Wissel altijd direct contactgegevens uit na de schade, zodat je een brief kunt sturen
  • Vraag om een schriftelijke reactie, zodat jullie samen alles verder kunnen afhandelen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]

[Naam aansprakelijkgestelde]
[Adres aansprakelijkgestelde]
[Postcode aansprakelijkgestelde] [Plaats aansprakelijkgestelde]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: aansprakelijkstelling


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor de door mij geleden [Kies: letselschade/materiële schade/letselschade en materiële schade] op [Datum]. Naar mijn mening liep ik door uw toedoen deze schade op.

Op [Datum] [Feitelijke beschrijving oorzaak schade, bijvoorbeeld ‘raakten we beide betrokken bij een ongeval. Doordat u door rood reed, liep ik letselschade op aan mijn arm en had ik materiële schade aan mijn fiets. / heeft u bij verbouwingen aan uw woning lekkage veroorzaakt aan de gezamenlijke dakgoot.'] In de bijlage heb ik een gedetailleerde lijst met de schade en foto's van deze schade toegevoegd.

Ik verzoek u om mij binnen twee weken de gegevens van uw aansprakelijkheidsverzekering te laten toekomen: de naam van uw verzekeraar en het adres en telefoonnummer van de afdeling die uw schade afhandelt. Bent u hiervoor niet verzekerd, dan zal ik contact met u opnemen zodra de kosten voor de schade bekend zijn. Ik vraag u dan deze kosten naar mijn bankrekening over te maken.

Graag ontvang ik binnen twee weken een schriftelijke reactie op mijn brief. [Optioneel: U kunt ook telefonisch en/of per mail contact met mij zoeken.]

Met vriendelijke groet,[Naam]


Bijlagen
1. Lijst met geleden schade
2. Foto 1: [beschrijving van wat er op de foto te zien is]
3. Foto 2: [beschrijving van wat er op de foto te zien is]
enz.
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief