Voorbeeldbrief aansprakelijkheid afwijzen

Na een ongeval waarbij een andere weggebruiker schade opliep, heb je een aansprakelijkheidsstelling ontvangen. Je accepteert dit echter niet, omdat het handelen van de andere weggebruiker (deels) de oorzaak was voor het ongeval.

Je kunt in dat geval de aansprakelijkheid afwijzen. Hiermee erken je dat je niet aansprakelijk bent voor de schade. Stuur een aangetekende brief, zodat je in een later stadium kunt bewijzen dat de tegenpartij de brief heeft ontvangen.

Hieronder vind je een tekst die helpt bij je afwijzing van aansprakelijkheid.

Gegevens invoeren

Hoe werkt het afwijzen van aansprakelijkheid?

  • Je maakt bezwaar, omdat je aansprakelijk wordt gehouden voor schade die jij niet veroorzaakte
  • Beschrijf de situatie: waarvoor wordt je aansprakelijk gesteld en waarom ben jij het hier niet mee eens?
  • Informeer jouw aansprakelijkheidsverzekering over de situatie
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]

[Naam tegenpartij]
[Adres tegenpartij]
[Postcode tegenpartij] [Woonplaats tegenpartij]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: afwijzing aansprakelijkstelling


Geachte heer, mevrouw,

Op [Ontvangstdatum] ontving ik van u een aansprakelijkheidsstelling. Bij het ongeval op [Datum ongeluk] heeft u schade geleden aan [Beschrijving schade]. U bent van mening dat ik aansprakelijk ben voor die schade.

Ik ben het daar niet mee eens. Ik erken de aansprakelijkheid niet, omdat [Redenen].

Om deze redenen wijs ik de aansprakelijkheid af. Bovendien ben ik vanwege bovenstaande niet schuldig aan het plegen van een onrechtmatige daad.

Een kopie van deze brief is verzonden naar mijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Ook heeft mijn verzekeraar een kopie van uw aansprakelijkheidsstelling ontvangen [Optioneel: inclusief uw bijlagen].

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [Post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief