Voorbeeldbrief Wob verzoek

Al jaren is het mogelijk om overheidsinstanties te vragen een openbaar te maken. Door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen personen of organisaties niet-openbare informatie opvragen.

Zo’n Wob-verzoek dien je meestal schriftelijk in. Sommige gemeenten nemen verzoeken per e-mail niet in behandeling. Controleer dus goed of je je Wob verzoek per post moet versturen.

Let bij het schrijven van je Wob verzoek op de volgende zaken:

  • Doe je Wob-verzoek bij een organisatie die onder de Wet openbaarheid van bestuur valt. 
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt.
  • Het is niet verplicht om een reden te geven voor je aanvraag, het mag wel.
  • De informatie die je wil ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. Het kan gaan om documenten, geluidsbanden, foto’s of video’s.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van de overheidsorganisatie.
  • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Hieronder een invul voorbeeld dat je kunt gebruiken voor jouw Wob verzoek.

Gegevens invoeren

Snel en makkelijk een wob-verzoek indienen?

  • Gebruik een voorbeeldbrief zodat je zeker weet dat je verzoek goed is afgebakend, alleen dan krijg je inzage in de opgevraagde gegevens
  • De voorbeeldbrief is makkelijk op meerdere situaties toe te passen, waardoor je in korte tijd meerdere wob-verzoeken in kunt dienen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam overheidsinstantie]
o.v.v. Wob-verzoek
[Adres/postbus]
[Postcode en plaats]

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mailadres]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: Wob-verzoek


Geachte heer, mevrouw,

Graag ontvang ik van u informatie die inzicht verschaft in:
[Omschrijving Wob-verzoek, bijvoorbeeld ‘het aantal verkeersboetes uitgeschreven in de periode van {dd-mm-jjjj] t/m [dd-mm-jjjj] in de volgende postcodegebieden: [Opsomming postcodes].’}

Beschikt u niet over deze informatie, dan verneem ik graag van u bij welke overheidsinstantie de informatie wel kan worden opgevraagd.

De data ontvang ik bij voorkeur per e-mail op het bovengenoemde adres. Mocht het Wob-verzoek niet zorgvuldig genoeg geformuleerd zijn, wilt u dan de benodigde richtlijnen toesturen om de aanvraag op aan te passen?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief