Voorbeeldbrief terugvordering geld

Heeft de bank of een bedrijf onterecht geld afgeschreven van jouw bankrekening? Dan kun je die zogenoemde onverschuldigde betaling terugvorderen. 

Het is verstandig om dit per brief te doen. Bewaar ook een kopie voor jezelf, zodat je in een later stadium kunt teruglezen wat je hebt gestuurd.

Hieronder vind je een brief die je als voorbeeld kunt gebruiken. Vul je gegevens in en pas de brief eventueel verder aan op jouw situatie.

Gegevens invoeren

Hoe werkt een terugvordering?

  • Een terugvordering houdt in dat je dat geld terugvraagt
  • Je stuurt de brief als er ten onrechte geld van je rekening is afgeschreven
  • Het bedrijf waar je de brief naar stuurt, zou naar aanleiding van jouw uitleg het bedrag terug moeten betalen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Eigen adres]
[Postcode en woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]

[Bank- of bedrijfsnaam]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: terugvordering onverschuldigde betaling


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] is er € [bedrag] van mijn rekening afgeschreven door [Bank/bedrijf]. Naar mijn weten ben ik u geen betaling verschuldigd voor een product of dienst.

Om die reden vraag ik u de onverschuldigde betaling ongedaan te maken. Graag ontvang ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief het bedrag van € [bedrag] op mijn bankrekening: [IBAN] t.n.v. [Naam rekeninghouder].

Indien u ervan afziet de betaling terug te draaien, wil ik binnen twee weken na dagtekening uw schriftelijke reactie ontvangen met een onderbouwing van uw besluit.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: klantnummer]
[Optioneel: IBAN]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief