Voorbeeldbrief smaad

Heeft iemand een bericht online geplaatst waarin diegene u zwart maakt? Of is uw goede naam op een andere manier in twijfel getrokken in een uitlating? Als de uiting onwaarheden bevat, is het laster. Is het de waarheid, maar dient de uiting geen algemeen belang, dan spreken we van smaad. 

Degene die volgens u smaad of laster heeft gepleegd, kunt u vragen de uiting in te trekken en eventueel te rectificeren. Zo voorkom je dat de situatie verder uit de hand loopt. Onderstaande brief kun je gebruiken om te vragen om terugnemen van de uiting.

Helpt onderstaande brief niet, maar past diegene opnieuw smaad of laster toe in een uiting? Dan is het tijd om aangifte te doen. De politie zal dan onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van smaad of laster. Mogelijk komt het dan tot een kort geding bij een rechtbank.

Gegevens invoeren

Wat te doen bij smaad?

  • Als iemand zich negatief over jou heeft uitgelaten terwijl die uitspraak niet klopt, dan kun je diegene contacteren
  • In een brief kun je vragen of de dader zijn smadelijke uiting terug wil nemen
  • Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een social media-bericht wordt verwijderd of een uitspraak mondeling wordt rechtgezet
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]

[Naam organisatie/persoon]
[Adres van de organisatie/persoon]
[Postcode en plaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: verzoek tot intrekken uiting


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Op [dd-mm-jjjj] bracht u via [Bijv. Facebook, e-mail, website-forum, telefoon] tot uiting dat u [Beschrijving smadelijke uiting]. De inhoud van uw uiting is mijns inziens van smadelijke aard. Daarom verzoek ik u via deze weg [het bericht te verwijderen/te rectificeren].

Mocht u geen gehoor geven aan mijn verzoek en opnieuw smadelijk over mij spreken, dan zal ik daarvan aangifte doen bij de politie. Hopelijk hoeft het niet zover te komen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief