Voorbeeldbrief opzegging huur

Wil je verhuizen en de huur van je woning stopzetten, dan is het verstandig een nette brief aan de verhuurder te schrijven. Deze brief moet je aangetekend versturen om het huurcontract op te zeggen. De brief ook nog met de gewone post of per e-mail versturen is een aanrader. Bewaar een kopie voor jezelf, zodat je later terug kunt vinden wat je hebt geschreven. 

Hieronder vind je een voorbeeld van zo’n opzegbrief. Door de conceptbrief aan te vullen met je persoonlijke informatie maak je de brief passend voor jouw situatie.

Gegevens invoeren

Waar moet je rekening mee houden bij het opzeggen van de huur?

  • In je huurcontract staat een opzegtermijn vermeld, wettelijk is dit één maand
  • Om er zeker van te zijn dat je verhuurder de boodschap ontvangt, verstuur je de opzegging aangetekend
  • De verhuurder dient jouw opzegging te bevestigen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam verhuurder]
{Adres}
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: beëindiging huurcontract


Geachte heer, mevrouw,

Per [datum] zeg ik bij dezen de huur op van de door mij gehuurde woning aan de [adres] in [plaats]. Ik neem hiermee de overeengekomen opzegtermijn in acht.

(Indien je borg hebt betaald: Ik verzoek u de waarborgsom die ik u bij aanvang van de huurovereenkomst heb betaald binnen 14 dagen terug te storten op [bankrekeningnummer] ten name van {naam}.)

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [post/e-mail] naar u verstuurd. Graag ontvang ik per post een bevestiging van de beëindiging van het huurcontract, inclusief een datum waarop u de woning wilt inspecteren.

Na mijn verhuizing ben ik bereikbaar op het adres [nieuw adres] te [nieuwe woonplaats].

Met vriendelijke groet,
[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief