Voorbeeldbrief non actief of schorsing

Er bestaan situaties waarin je als werkgever je werknemer op non-actief wilt stellen. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie of misdragingen van je werknemer. 

Een reorganisatie is niet verwijtbaar aan de werknemer. Bij misdragingen spreek je echter niet van non-actief stellen, maar van een schorsing. De gevolgen ervan zijn in de meeste gevallen wel gelijk aan non-actief stellen. 

In beide gevallen geldt dat de maatregel van tijdelijke aard is. Bovendien geldt dat het loon meestal wordt doorbetaald. In de praktijk wordt de non actief stelling of schorsing vaak eerst mondeling medegedeeld. De brief geldt dan als bevestiging van de mededeling. Een dergelijke brief aangetekend versturen is aan te raden.

Een brief waarin je de non-actiefstelling of schorsing aankondigt of bevestigt, vermeld je in ieder geval het volgende:

  • gegevens werkgever
  • gegevens werknemer
  • reden voor schorsing/non-actiefstelling
  • ingangsdatum

Gegevens invoeren

Wat laat je aan je werknemer weten?

  • Geef aan dat je je werknemer op non-actief stelt en per wanneer
  • Vermeld de reden voor de maatregel
  • Wat zijn de praktische gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van salaris?
  • Benoem dat je werknemer voor mondelinge toelichting contact op kan nemen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: [Kies: non-actiefstelling/schorsing]


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Via deze brief bevestigen wij uw [Non-actiefstelling/schorsing], zoals reeds besproken op [dd-mm-jjjj]. Deze non-actiefstelling zal ingaan per [startdatum].

De reden voor uw [Non-actiefstelling/schorsing] is als volgt:
[reden voor Non-actiefstelling/schorsing]

De maatregel is van tijdelijke aard. Dit betekent dat u per [Einddatum maatregel] [Kies vervolg, bijvoorbeeld: ‘weer aan de slag gaat’ of ‘officieel niet meer in dienst bent bij {organisatie]’}.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [Naam contactpersoon] via [Telefoonnummer] of [e-mailadres].

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [Post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief