Voorbeeldbrief getuigschrift einde dienstverband

Als werkgever stel je een getuigschrift op voor een werknemer als het arbeidscontract wordt beëindigd. Dit is vooral gebruikelijk bij een reorganisatie of als je iemand ontslaat, maar ook als een werknemer ontslag neemt kan hij of zij erom vragen. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een getuigschrift. Alleen als je werknemer erom vraagt, mag je als werkgever in het getuigschrift vermelden hoe iemand functioneerde.

Gegevens invoeren

Waarvoor dient een getuigschrift?

  • Het getuigschrift bevat de bevestiging van jou als werkgever dat een persoon in dienst is geweest in een specifieke functie
  • In een getuigschrift benoem je waarom het contract van een werknemer is beëindigd
  • Bij vacatures kan een sollicitant gevraagd worden om getuigschriften van voormalige werkgevers
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
Geachte heer, mevrouw,

Via dit getuigschrift verklaart [Organisatie] dat [Naam werknemer], geboren op [dd-mm-jjjj], bij [Organisatie] werkzaam is geweest. In de periode van [dd-mm-jjjj] tot en met [dd-mm-jjjj] had [Meneer/mevrouw achternaam] de functie van [Functietitel] voor [Uren] uur per week ([Kies: fulltime/parttime]).

Het dienstverband werd [Kies: ‘op eigen verzoek beëindigd’/’beëindigd vanwege een reorganisatie’ o.i.d.]. {Optioneel: toelichting werkhouding werknemer, bijvoorbeeld ‘Wij hebben [Naam werknemer] leren kennen als proactieve werknemer’}

Wij willen via deze weg onze waardering uiten naar [Meneer/mevrouw achternaam] voor alle inzet en wensen [Hem/haar] veel succes in het toekomstige carrièrepad.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief