Voorbeeldbrief functiewijziging

Presteert je werknemer bovengemiddeld goed en verdient hij/zij een promotie? Of is er sprake van een reorganisatie waardoor functies wijzigen? Laat dit je personeel weten via een formele brief. Doet een personeelslid om persoonlijke redenen (tijdelijk) een stapje terug, dan is het netjes om afspraken schriftelijk te bevestigen.

In onderstaand voorbeeld staat een aantal belangrijke zaken benoemd die terug moeten komen in een brief over een verandering van functietitel. 

Gegevens invoeren

Waarom stel je je werknemer schriftelijk op de hoogte van een functiewijziging?

  • Na een gesprek met je werknemer is het goed om de afspraken schriftelijk vast te leggen
  • Jij en je werknemer kunnen op die manier teruglezen wat de functie precies inhoudt en per wanneer de wijziging ingaat
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres van de werknemer]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: functiewijziging


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Zoals besproken zal uw functie per [dd-mm-jjjj] wijzigen {Indien de functiewijziging van tijdelijke aard is: en worden teruggedraaid per [dd-mm-jjjj]. Uw functie van [Oude functietitel] wordt omgezet naar [Nieuwe functietitel]. Uw takenpakket zal daardoor uit de volgende zaken bestaan:

omschrijving taak 1
omschrijving taak 2
enz.

De functiewijziging gaat gepaard met een aanpassing van het salaris. Uw oude salaris zal met [Percentage of bedrag wijziging] worden bijgesteld. Daardoor zal uw nieuwe brutoloon € [Bedrag] per maand bedragen, op basis van een [Aantal]-urige werkweek. Deze loonsverandering gaat tevens in per [Datum functiewijziging]

[Optioneel: overige wijzigingen in het arbeidscontract]

Op bovengenoemde punten na zijn er geen wijzigingen aan uw arbeidscontract.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief