Voorbeeldbrief bezwaar maken tegen ontslag

Had je een vast contract en ben je door je werkgever ontslagen? Dat mag niet zomaar. De werkgever dient duidelijke redenen te hebben, zoals bedrijfseconomische redenen, langere arbeidsongeschiktheid (zoals ziekte), een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. Je werkgever dient dat in geval van bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid via het UWV te regelen. Voor ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of ondermaats functioneren hoort je werkgever de kantonrechter in te schakelen. 

Ook is het ontslag pas geldig als je werkgever een schriftelijke bevestiging heeft gegeven. Voldoet je werkgever niet aan deze eisen, dan kun je je ontslag aanvechten. 

Onderstaand voorbeeld kun je gebruiken voor het bezwaar. Verstuur deze brief aangetekend naar je werkgever en daarnaast per mail of reguliere post. Bewaar ook een exemplaar voor je eigen administratie.

Gegevens invoeren

Wanneer verstuur je deze brief?

  • Je bent naar jouw idee ten onrechte ontslagen
  • Er zijn gegronde redenen waarom het ontslag niet terecht

Verstuur de brief ook aangetekend, dan weet je zeker dat de brief in ontvangst is genomen.

1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Naam organisatie]
t.a.v. [de heer/mevrouw ….]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: bezwaar beëindiging arbeidscontract


Geachte heer, mevrouw [Optioneel: naam],

Op [Datum] stelde u mij schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van mijn arbeidscontract bij [Organisatie]. Ik ben echter van mening dat ontslag mij ten onrechte wordt opgelegd. Bij dezen maak ik bezwaar tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

U gaf in uw brief aan dat [Reden voor ontslag]. Als u mij op grond van [Reden voor ontslag] wilt ontslaan, dient echter [Kies: het UWV een vergunning te verlenen/de kantonrechter het verzoek tot ontslag te behandelen]. Uw beëindiging van het arbeidscontract is daarom in de huidige vorm niet geldig. Ik verzoek u dan ook mijn ontslag te herzien.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [Post/e-mail] naar u verstuurd. Graag ontvang ik een schriftelijke reactie op mijn verweer.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief