Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging (vrije sector)

Heb je een huurwoning in de vrije sector en moet je ineens meer huur betalen? Als er een indexeringsclausule in jouw huurcontract is opgenomen, mag de verhuurder de huurprijs jaarlijks met het afgesproken percentage verhogen. Verhoogt hij echter de huur met een hoger bedrag, dan kun je er als particulier bezwaar tegen maken. De verhuurder houdt zich in dat geval niet aan het contract.

De verhuurder hoeft je overigens niet voor een bepaalde tijd op de hoogte te stellen wanneer hij een verhoging doorvoert, omdat dit bij het ondertekenen van het contract is vastgelegd. Een niet ontvangen brief is daarom geen reden tot het indienen van een bezwaar.

Een bezwaarschrift voor particuliere huur kun je bij de verhuurder indienen met een aangetekende brief. Ook per post of e-mail dien je de brief te versturen.

Gegevens invoeren

Wat moet er in een bezwaarschrift tegen huurverhoging staan?

  • De huurverhoging is onterecht hoog
  • Onderbouwing voor het bezwaar
  • Verzoek tot een huurverhoging met een lager percentage
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam verhuurder]
{Adres}
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam huurder]
{Adres}
{Postcode en woonplaats}
[optioneel: telefoon]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: bezwaar huurverhoging


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de huurverhoging per [datum waarop huurverhoging ingaat] van de door mij gehuurde woning aan de [adres] in [plaats]. Contractueel is afgesproken dat [maak een keuze: de huur per jaar met maximaal {percentage uit indexeringsclausule] mag toenemen / u binnen een jaar tijd twee keer de huur verhoogt}.

Met een huurverhoging van [bedrag van huurverhoging] overschrijdt u het overeengekomen percentage met [bedrag van overschrijding maximale huurverhoging]. Ik verzoek u daarom de voorgestelde huurverhoging te wijzigen naar de in het huurcontract vastgestelde afspraak.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [post/e-mail] naar u verstuurd. Ik verzoek u binnen twee weken op mijn bezwaar te reageren. Mocht u niet op mijn verzoek ingaan, dan voel ik mij genoodzaakt de situatie aan de Huurcommissie voor te leggen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief