Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging (sociale woningbouw)

Heeft u een sociale huurwoning en moet u ineens meer huur betalen? Soms kun je daartegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de verhuurder de maximale jaarlijkse verhoging overschrijdt, hij binnen een jaar tijd twee keer huur verhoogt of u niet uiterlijk twee maanden voor aanvang van de verhoogde huurprijs informeert. De verhuurder houdt zich in dat geval namelijk niet aan de regels.

Een bezwaarschrift voor een sociale woning kun je bij de verhuurder indienen met een aangetekende brief. Ook per post of e-mail dien je de brief te versturen. 

Gegevens invoeren

Wat moet er in een bezwaarschrift tegen huurverhoging staan?

  • De huurverhoging is onterecht hoog
  • Onderbouwing voor het bezwaar
  • Verzoek tot een huurverhoging met een lager percentage
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam verhuurder]
{Adres}
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam huurder]
{Adres}
{Postcode en woonplaats}
[optioneel: telefoon]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: bezwaar huurverhoging


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief maak ik bezwaar tegen de huurverhoging per [datum waarop huurverhoging ingaat] van de door mij gehuurde woning aan de [adres] in [plaats]. Wettelijk staat vast dat [maak een keuze: de huur per jaar met maximaal 5,6% mag toenemen / u niet binnen een jaar tijd twee keer de huur mag verhogen / u mij uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurverhoging op de hoogte dient te stellen].

Met uw verzoek tot huurverhoging houdt u zich niet aan deze vastgestelde afspraken. Ik verzoek u daarom de voorgestelde huurverhoging te wijzigen, zodat deze wel in lijn is met de regels voor huurverhoging bij sociale huur.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [post/e-mail] naar u verstuurd. Ik verzoek u binnen twee weken op mijn bezwaar te reageren. Mocht u niet op mijn verzoek ingaan, dan voel ik mij genoodzaakt de situatie aan de Huurcommissie voor te leggen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief