Voorbeeld sponsorbrief evenement

Organiseert jouw vereniging of organisatie binnenkort een evenement? Om de kosten te drukken ben je dan misschien op zoek naar sponsors. Fondsenwerving kan erg succesvol zijn, mits je het goed aanpakt. Gebruik onderstaande brief om sponsorgeld binnen te halen. Je kunt een aanvraag indienen per brief of per e-mail.

Een aantal tips voor een sponsorbrief:

  • Beschrijf je evenement
  • Geef opties voor sponsoring
  • Benoem het bereik (bijvoorbeeld het aantal bezoekers)
  • Sluit af met een uitnodiging voor een gesprek en je contactgegevens 

Wil je sponsoren werven voor andere doeleinden? Gebruik dan de algemene sponsorbrief.

Gegevens invoeren

Hoe vraag je succesvol sponsoring aan?

  • Gebruik de voorbeeldbrief en pas iedere brief die je stuurt aan op de ontvanger
  • Benadruk wat de voordelen zijn voor degene bij wie je sponsoring aanvraagt
  • Sponsoring is er in allerlei vormen: niet alleen geld, maar ook materialen kun je laten sponsoren
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[optioneel: e-mail]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam organisatie/persoon]
[Adres van de organisatie/persoon]
[Postcode en plaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: verzoek tot sponsoring evenement


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] organiseert [Vereniging/organisatie] een [evenement]. Dit jaar vindt de [Aantal]ste editie plaats. Om het evenement ook dit jaar weer tot een succes te maken, zijn we op zoek naar sponsoren. Via deze [Brief/mail] laten wij enkele samenwerkingsmogelijkheden zien die naar ons idee voor u interessant zijn.

{Naam evenement} heeft als doel [Beschrijving doel evenement]. Jaarlijks komen er zo’n [Aantal] bezoekers op het evenement af. [Optioneel: toevoeging interessante informatie over het evenement, houd het kort].

Voor sponsors van ons evenement bieden wij verschillende opties met variërende sponsorbijdragen. Zo zijn wij op zoek naar een bijdrage voor [Sponsoringsoptie, zoals ‘het aanschaffen van bedrukte kleding’ of ‘het huren van een photobooth’]. Ook kunnen wij [Opties, bijvoorbeeld: ‘uw vlag op ons evenement ophangen’ of ‘uw logo in ons programmaboekje drukken’]. Voor een nog groter bereik bieden wij de mogelijkheid {Voorbeelden, zoals ‘u te vermelden op onze website’ of ‘in persberichten over het evenement’. Hieronder vindt u een lijst met verschillende opties met daarbij de sponsorbijdragen en het verwachte bereik.

Sponsoringsoptie
Bijdrage
Bereik

Mogelijkheden tot een samenwerking voor ons [naam evenement] beperken zich niet tot bovenstaande tabel. Wilt u samen met ons een op maat gemaakte optie bespreken? Neem dan contact op met [Naam contactpersoon] via [Telefoonnummer] of [E-mailadres].

We zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[Naam contactpersoon]
[Functie]
[Vereniging/organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief