Voorbeeld motie van wantrouwen

Ben jij lid van een vereniging en heb je geen vertrouwen meer in jouw bestuur? Je kunt dan een motie van wantrouwen indienen. Daarmee geef je aan dat je vindt dat het bestuur onkundig is of niet in het belang van de vereniging handelt.

In de statuten van je vereniging staat vaak beschreven hoe en wanneer je een motie (van wantrouwen) indient. Soms kan dit tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een andere mogelijkheid is dat je een aantal dagen voor de ALV een motie moet indienen.

Hieronder staat een voorbeeld van zo’n motie van wantrouwen.

Gegevens invoeren

Waarom een motie van wantrouwen?

  • Een motie van wantrouwen is een officieel document waarin je ontevredenheid uit over het bestuur van een verening of stichting
  • Zonder motie van wantrouwen zullen er waarschijnlijk geen vervolgstappen worden genomen
  • Een motie van wantrouwen kan ertoe leiden dat het bestuur wordt afgezet
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Beschrijving wie, bijv. de leden van {Vereniging]}, in vergadering bijeen te [Plaats] d.d. [dd-mm-jjjj],

Overwegende dat
[Beschrijving situatie 1];
[Beschrijving situatie 2];
[Enz.];

Constaterende dat
[Reden 1 voor ontbreken vertrouwen];
[Reden 2 voor ontbreken vertrouwen];
[Enz.];

Spreekt uit dat
het vertrouwen jegens [Persoon of beleidspunt] ontbreekt.

En gaat over tot de orde van de dag.

[Ondertekening met naam/namen]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief