Voorbeeldbrief garantie

Heb je onlangs een product aangeschaft, maar is het kapot gegaan? Dan kun je herstel of een vervangend product aanvragen voor zo’n ‘ondeugdelijk product’ bij de verkoper. Je kunt aanspraak maken op de garantie door naar de winkel te gaan of de verkoper een nette brief te sturen.

Onderstaande brief kun je gebruiken om het defect door te geven en te vragen om herstel of een vervangend product.

Gegevens invoeren

Wanneer kan je aanspraak maken op garantie?

  • Binnen de garantietermijn gaat een product kapot
  • Je hebt het product op een normale manier gebruikt
  • Let op: de garantie geldt niet als het product door eigen handelen kapot gaat, bijvoorbeeld een telefoon die in het water is gevallen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]

[Naam verkoper]
[Adres verkoper]
[Postcode verkoper] [Vestigingsplaats verkoper]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: garantie op ondeugdelijk product


Geachte heer, mevrouw,

Op [Aanschafdatum] kocht ik een [Product, incl. productbeschrijving zoals het modelnummer etc.], met [Aantal] maanden garantie. Sinds [Datum vertonen gebreken] vertoont het product gebreken. [Beschrijving gebreken].

Het product voldoet daarmee binnen de garantietermijn niet meer aan de verwachting. Omdat ik recht heb op een deugdelijk product, vraag ik u reparatie of een vervangend product te verzorgen.

Graag ontvang ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief uw reactie. Indien u afziet van herstel of een vervangend product, verwacht ik dat u deze keuze onderbouwt. Bij het niet nakomen van de garantievoorwaarden bent u volgens de wet verplicht te bewijzen dat het defect door mij als consument is veroorzaakt.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, heb ik deze zowel aangetekend als per [Kies: post/e-mail] verstuurd.

Met vriendelijke groet,Naam}
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief