Voorbeeldbrief ziekmelding

Je hebt je onlangs netjes volgens de afspraken ziekgemeld. Je belde op tijd en gaf door dat je niet kon komen werken. Maar je werkgever weigert je ziekmelding te accepteren. 

In zo’n situatie kun je een formele brief schrijven. Daarin geef je aan dat je werkgever je ziekmelding niet mag weigeren. Je beschrijft wat de procedure zou moeten zijn. 

Bovendien is het verstandig om alvast aan te geven dat je werkgever loon gewoon moet doorbetalen. Anders kan je leidinggevende je loon misschien (tijdelijk) stopzetten. Daar wil je niet ook nog eens achteraan hoeven gaan.

Hieronder een voorbeeld van een brief die je kunt personaliseren zodat jij het kunt gebruiken.

Gegevens invoeren

Wat kun je doen als jouw werkgever je ziekmelding per mail/telefoon niet accepteert?

  • Dien jouw ziekmelding schriftelijk in via een formele brief
  • Geef daarin aan dat de werkgever jouw ziekmelding niet mag negeren of weigeren
  • Beschrijf de procedure: je bent bereid de bedrijfsarts te bezoeken
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
t.a.v. [de heer/mevrouw ….]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: ziekmelding


Geachte heer, mevrouw,

Deze brief ontvangt u in verband met mijn ziekmelding. Op [datum] meldde ik mij telefonisch ziek, volgens afspraak voor [tijd]. U gaf toen aan dat u mijn ziekmelding niet accepteert [optioneel: omdat …].

Mijn ziekmelding mag u echter niet zomaar weigeren. Indien u mijn ziekte wilt laten beoordelen, dan verzoek ik u de bedrijfsarts in te schakelen. Ik ben uiteraard bereid tot een afspraak bij de bedrijfsarts. Tot die tijd vraag ik u mijn ziekmelding te accepteren. Bovendien wil ik u erop attent maken dat u verplicht bent tot doorbetaling van loon tijdens mijn ziekte.

Mocht u mijn verzoek niet goedkeuren, dan vraag ik u dat te onderbouwen. Ik zie uit naar uw reactie op mijn verzoek.

Als ik hersteld ben, ga ik natuurlijk weer aan het werk.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[optioneel: e-mailadres]
[optioneel: telefoonnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief