Voorbeeldbrief wijziging rekeningnummer

Stapt je bedrijf over naar een andere bank? Stel je klanten daar dan op tijd van op de hoogte. Het nieuwe rekeningnummer alleen op de facturen aanpassen is in tijden van online bankieren niet voldoende. Veel klanten zullen je gegevens in hun adresboek hebben opgeslagen. Een brief sturen aan je klanten is daarom aan te raden. 

Gegevens invoeren

Welke informatie moet je doorgeven aan je klanten en relaties?

  • Geef aan welke reden u hebt voor de wijziging van rekeningnummer
  • Verwerk de nieuwe bankgegevens overzichtelijk in de brief
  • Raad aan om het oude rekeningnummer uit adresboeken te verwijderen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[optioneel: afdeling]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]
[telefoonnummer betreffende afdeling]
[e-mail contactpersoon/afdeling]

[Naam klant]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: wijziging bankrekening


Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt deze brief als klant van [uw organisatie]. We stellen u graag op de hoogte van een wijziging in onze betalingsgegevens. We zijn namelijk overgestapt naar [bank]. Onze nieuwe bankgegevens vindt u hieronder:

Bank: [Banknaam, bijv. Rabobank]
IBAN: [IBAN]
t.n.v. [Naam rekeninghouder]
[optioneel: Swift/BIC code: {Swift/BIC code]}
Plaats: [Plaatsnaam kantoor waar uw rekening geregistreerd staat]

Dit bankrekeningnummer vindt u tevens op onze toekomstige facturen. Onze oude bankrekening is opgeheven, dus wij verzoeken u deze uit uw adresboek te verwijderen.

Heeft u vragen, neem dan met ons op via de contactgegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Functietitel]
[Organisatie + optioneel afdeling/categorie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief