Voorbeeldbrief voorstel huurverhoging

Als verhuurder kun je jaarlijks de huurprijs voor je woning verhogen. Het aankondigen van een dergelijke verhoging is bij sociale huurwoningen verplicht twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Voor vrije sector huur is het niet verplicht de huurder voor een bepaalde datum op de hoogte te stellen. Om de relatie tussen jou en de huurder goed te houden, is het wel aan te raden de huurder tijdig op de hoogte te stellen van een huurverhoging. 

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je als verhuurder aan je huurder kunt sturen. 

Heeft u als huurder een voorstel tot huurverhoging ontvangen en wilt u bezwaar maken? Gebruik dan de voorbeeldbrief voor bezwaar tegen huurverhoging.

Gegevens invoeren

Belangrijk is dat je in de brief in ieder geval de volgende zaken vermeld:

  • De ingangsdatum van de verhoging
  • Het bedrag van de verhoging
  • Het percentage van de huurprijs
  • De oude en nieuwe huurprijs
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam huurder]
[Eigen adres]
{Postcode en woonplaats}
[optioneel: telefoon]

[Naam verhuurder]
{Adres}
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]
[optioneel: telefoonnummer]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: voorstel huurverhoging


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief stel ik u op de hoogte van een huurverhoging per [datum]. Voor uw woning aan de [adres] in [plaats] zal een huurtoename van [percentage]% gelden. Dit komt neer op een huurverhoging van € [bedrag van toename in euro’s].

De kale huur die u op dit moment maandelijks betaalt, bedraagt € [bedrag huidige huur in euro’s]. De nieuwe kale huur zal maandelijks in totaal € [bedrag nieuwe huur in euro’s] bedragen. De voorgestelde huurverhoging is gebaseerd op [kies: de wettelijk toegestane huurverhoging voor een sociale huurwoning met uw inkomen / de in het contract vastgestelde huurtoename per jaar voor uw vrije sector woning].

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de huurprijs, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]


Ter info, bronnen: Huurcommissie
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief