Voorbeeldbrief verhoging uurtarief

Zijn jouw betalingen aan leveranciers toegenomen? Of is de kwaliteit van je dienstverlening als zzp’er behoorlijk toegenomen? Je kunt dan een verhoging van je uurtarief goed onderbouwen. 

Je moet je klanten er wel op tijd over informeren. Een tariefverhoging die per direct ingaat, is voor je klanten niet prettig. Bedenk dat het voor jou ook niet prettig is als jouw leverancier dat zou doen. 

Onderstaande brief kun je als zzp’er gebruiken om je klanten op de hoogte te stellen van je nieuwe uurtarief.

Gegevens invoeren

Hoe behoud je je klanten bij een verhoging van je uurtarief?

  • Benoem de reden voor de verhoging van het uurtarief, heb je bijvoorbeeld een certificaat behaald?
  • Geef duidelijk aan wat het nieuwe uurtarief is
  • Wat betekent dit voor de klant?
  • Vermeld per wanneer de veranderingen ingaan, is er eventueel sprake van een overgangsperiode?
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Bedrijfsnaam klant]
[Optioneel: t.a.v. naam klant]
[Adres van de klant]
[Postcode en plaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: wijziging uurtarief [Optioneel: dienst benoemen]


Geachte heer, mevrouw,

In verband met [reden tariefwijziging], zie ik mij genoodzaakt mijn uurtarief te wijzigen. [Uitleg reden tariefaanpassing in één of meerdere zinnen]

Mijn uurtarief zal daarom per [Datum] wijzigen naar € [Nieuw uurtarief]. Voor alle diensten die u voor die datum afneemt, wordt het oude uurtarief gehanteerd. [Optioneel: ‘De prijswijziging is niet van toepassing op de volgende diensten: ….’]

Op onze website kunt u tevens deze informatie over de wijziging van het uurtarief teruglezen. Door onrust op de markt kan ik helaas niet uitsluiten dat opnieuw prijswijzigingen volgen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt u contact met mij opnemen via [E-mailadres] of [Telefoonnummer].

Ik dank u voor uw vertrouwen in mijn dienstverlening en hoop dat ik u als klant mag blijven verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Functietitel]
[Bedrijfsnaam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief