Voorbeeldbrief uitstel van betaling

Zit je erg krap bij kas en vallen er verschillende betalingsherinneringen bij je op de deurmat? Je kunt dan bij degene waarbij je een bedrag verschuldigd bent een aanvraag tot uitstel van betaling indienen. Houd er wel rekening mee dat je crediteur niet verplicht is akkoord te gaan met jouw aanvraag. 

Kun je de betaling wel in termijnen voldoen? Dan is het verstandiger een betalingsregeling voor te stellen aan je crediteur. Dat is voor jouw crediteur een minder vervelende maatregel om mee akkoord te gaan. Die partij ontvangt dan namelijk steeds delen van het geldbedrag. Gebruik voor zo’n voorstel de voorbeeldbrief voor een verzoek tot een betalingsregeling.

Gegevens invoeren

In financiële moeilijkheden? Vraag om uitstel van betaling

  • Door te vragen om uitstel van betaling voorkom je conflicten
  • Je geeft jezelf de mogelijkheid uitleg te geven over de noodzaak voor uitstel van betaling
  • De persoon of organisatie heeft eerder begrip voor jouw financiële situatie dan wanneer je diegene gewoon laat wachten op jouw betaling
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam/organisatie crediteur]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: klantnummer/BSN]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: aanvraag uitstel van betaling [Factuurnummer/beschrijving verschuldigd bedrag]


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] ontving ik van u een [Kies: Factuur/betalingsherinnering] met factuurnummer [Factuurnummer]. Ik wil het verschuldigde bedrag van € [Verschuldigd bedrag] voldoen, maar ben momenteel niet in staat om het bedrag te betalen.

Daarom wil ik via deze weg vraag ik u om uitstel van betaling. Op [dd-mm-jjjj] verwacht ik het verschuldigde bedrag aan u te kunnen betalen. Ik vraag dan ook uitstel tot die datum.

Graag verneem ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief of u akkoord gaat met mijn aanvraag voor uitstel van betaling. Ik vraag u verdere incassomaatregelen vooralsnog op te schorten om onnodige extra kosten te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Optioneel: klantnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief