Voorbeeldbrief toestemming nevenactiviteiten

Als werkgever kun je toestemming geven voor nevenactiviteiten. Je werknemer klust een paar uur per week bij. Is het niet in strijd met het werk dat hij voor jullie organisatie doet, dan kan het meestal geen kwaad om toestemming te geven.

Het is goed om de toestemming voor nevenwerkzaamheden zwart-op-wit vast te leggen. Onderstaand een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken ter bevestiging van de toestemming nevenactiviteiten. Ook als je deze per mail met de werknemer deelt, is het rechtsgeldig.

Gegevens invoeren

Waarom toestemming geven voor nevenactiviteiten?

  • Je werknemer kan zijn of haar vrije tijd op een nuttige manier besteden
  • Je werknemer kan opgedane vaardigheden tijdens nevenfuncties ook toepassen op de werkvloer
  • Door toestemming te geven, geef je je werknemer de ruimte. Dit houdt werknemers tevredener
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Plaats], [Datum]

Geachte heer, mevrouw [Achternaam werknemer],

Via deze weg bevestig ik de toestemming voor uw nevenfunctie als [Functietitel en optioneel: organisatie, uren per week en periode benoemen]. De nevenactiviteiten die u zult uitvoeren, zijn als volgt besproken:
activiteit 1
activiteit 2
enz.

Voor activiteiten die niet in bovengenoemde lijst staan, is opnieuw toestemming nodig voordat u die activiteiten mag verrichten. [Naam werknemer] draagt er zelf zorg voor dat zijn gecombineerde arbeidstijden van functie bij [Uw organisatie] en van zijn nevenfunctie niet in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet (ATW).

Indien een mogelijke belangenverstrengeling ontstaat tussen de nevenfunctie en zijn functie bij [Uw organisatie], dan is [Naam werknemer] verplicht dit te melden bij [Uw organisatie]. Op basis van de mogelijke gevolgen van deze belangenverstrengeling is [Uw organisatie] gerechtigd passende maatregelen te treffen.

Met vriendelijke groet,

[Datum]


[Naam]
[Functie]
[Organisatie]
[Optioneel: e-mailadres]
[Optioneel: telefoonnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief