Voorbeeldbrief salarisverhoging

Een van je werknemers presteert de laatste tijd erg goed. Je vindt dat diegene een salarisverhoging verdient, als waardering voor zijn of haar inzet.

Over de loonsverhoging kan je je werknemer mondeling informeren. Het is goed om daarna ook schriftelijk het nieuwe salaris vast te leggen. Onderstaande voorbeeldbrief kan je daarbij helpen.

Gegevens invoeren

Wat is het nut van een brief over salarisverhoging?

  • Jij en je werknemer hebben beide zwart-op-wit wat de salarisverhoging omvat
  • Met een paar kleine aanpassingen in de brief kun je meerdere mensen tegelijk op de hoogte stellen van hun hogere salaris
  • Het overhandigen van de brief over de salarisverhoging kun je aankleden als feestelijk moment
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres van werknemer]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: loonsverhoging


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

In verband met uw prestaties in de afgelopen periode hebben we besloten u een loonsverhoging aan te bieden. Met deze verhoging uiten wij onze waardering voor uw inzet en hopen ook de komende tijd samen mooie successen te behalen.

Zoals besproken bedraagt uw loonsverhoging € [Bedrag] op basis van een [Tijd]-urige werkweek. Daarmee komt uw nieuwe maandelijkse bruto salaris uit op € [Bedrag].

Met ingang van [dd-mm-jjjj] is de salarisverhoging van kracht. Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief