Voorbeeldbrief prijsverhoging doorvoeren

Lopen de kosten die jouw onderneming aan een leverancier betaalt steeds verder op? Of is de kwaliteit van je producten sterk toegenomen? Ga dan voor een prijsverhoging. Het doorvoeren van een verhoging moet je laten weten aan je klanten via een aankondiging. 

Onderstaande brief helpt om je klanten op de hoogte te stellen van de tariefverhoging. Deze brief kun je gebruiken als voorbeeld. Pas de tekst aan aan jouw situatie, zodat deze op jouw bedrijf van toepassing is.

Gegevens invoeren

Hoe wek je begrip op voor de prijsverhoging?

  • Benoem de reden voor de prijsverhoging
  • Geef een duidelijk overzicht van de wijzigingen
  • Wat betekent dit voor jouw klant?
  • Vermeld per wanneer de veranderingen ingaan, is er sprake van een overgangsperiode?
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Bedrijfsnaam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Bedrijfsnaam klant]
[Optioneel: t.a.v. naam klant]
[Adres van de klant]
[Postcode en plaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: prijswijziging [Optioneel: product/dienst benoemen]


Geachte heer, mevrouw,

In verband met [Reden prijsaanpassing], zien wij ons genoodzaakt onze prijzen aan te passen. In onderstaande tabel ziet u wat de procentuele wijziging is per product. [Optioneel: ‘De prijswijziging is niet van toepassing op de volgende producten/diensten: ….’]

Product/dienst
Procentuele prijswijziging
[Product/dienst 1]
+..%
[Product/dienst 2]
+..%
[Product/dienst 3]
+..%

Wij voeren de wijziging met ingang van [Datum] in. Bestellingen die voor die tijd bij ons zijn geplaatst, zullen wij verwerken voor het oude tarief. Op onze website vindt u een overzicht met alle nieuwe prijzen per [Datum].

Door onrust op de markt kunnen wij niet uitsluiten dat opnieuw prijswijzigingen volgen. Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt u terecht bij uw accountmanager of bellen met ons algemene nummer: [Telefoonnummer].

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Functietitel]
[Bedrijfsnaam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief