Voorbeeldbrief overlast van buren (na herhaalde klachtmeldingen)

Burenoverlast: het kan erg vervelend zijn en voor veel stress zorgen. Heb je bijvoorbeeld vaak geluidsoverlast? En lost het gesprek aangaan de problemen tot nu toe niet op? Dan kun je onderstaande brief gebruiken om de overlast op een degelijke manier nogmaals aan te geven. Verstuur deze brief aangetekend, zodat je kunt aantonen dat de brief bij de buren is bezorgd.

Gegevens invoeren

Hoe kun je herhaalde overlast bestrijden?

  • Schrijf een brief waarin je aangeeft nog altijd overlast te ondervinden
  • Beschrijf wat het onderlinge contact tot nu toe inhield
  • Verstuur de brief aangetekend, want dan krijg je een bewijs van ontvangst
  • Dreig met vervolgstappen, zodat je buren jouw klacht serieus nemen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam ontvanger]
[Adres]
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: overlast [optioneel: onderwerp van overlast]


Geachte [heer/mevrouw + achternaam ontvanger]

Sinds [tijdsbepaling] ervaar ik veel overlast van [onderwerp van overlast, bijv. geluidsoverlast, stankoverlast etc.]. Ik heb u meerdere keren aangesproken op de overlast die u veroorzaakt. Wij spraken elkaar hier voor het laatst over op [datum]. Aangezien u tot dusver niet bereid bent om de overlast te stoppen of om passende maatregelen te nemen, schrijf ik u deze brief.

In artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek staat dat u geen hinder mag toebrengen zoals [onderwerp van overlast, bijvoorbeeld geluid, stank, vuil, dieren] op onrechtmatige wijze. Ik heb voldoende bewijs voor het feit dat u onrechtmatig tegen mij handelt om een gerechtelijke procedure tegen u te starten.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief maatregelen neemt om de overlast te beƫindigen, zal ik geen vervolgstappen ondernemen. Ziet u hiervan af, dan ben ik genoodzaakt verdere stappen te nemen. De hieraan verbonden kosten verhaal ik in dat geval op u. Ik hoop echter dat u het niet zo ver laat komen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Ter info, bronnen: DAS, Zelfrechtzaam.nl (Achmea)
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief