Voorbeeldbrief overlast van buren (eerste contact)

Ervaar je overlast doordat je buren veel lawaai maken of hun vuilnis rond laten slingeren? En wil je liever niet mondeling de confrontatie aangaan? Je kunt er dan voor kiezen om een brief te schrijven waarin je je klacht(en) uit. Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je daarvoor kunt gebruiken.

Heb je al meerdere malen mondeling contact gezocht, zonder dat dit leidde tot een oplossing? Bekijk dan de voorbeeldbrief voor overlast van buren na herhaalde klachtmeldingen.

Wil je juist voorkomen dat u een overlastbrief van een van uw buren ontvangt, dan kun je vooraf mogelijke overlast aankondigen bij uw buren via een nette brief.

Gegevens invoeren

Hoe geef je beleefd aan dat je overlast ervaart?

  • Geef een zo objectief mogelijke beschrijving van de situatie
  • Beschrijf waarom u hier last van heeft
  • Doe een voorstel voor een compromis: hoe kunnen de buren hun gedrag (beperkt) aanpassen waardoor de overlast bij u afneemt?
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam ontvanger]
{Adres}
{Postcode en woon- of vestigingsplaats}

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: overlast [optioneel: onderwerp van overlast]


Geachte [heer/mevrouw + achternaam ontvanger]

Sinds [tijdsbepaling] ervaar ik veel overlast van [onderwerp van overlast]. Via deze weg wil ik u vragen maatregelen te nemen om deze overlast te stoppen. Kunt u [verzoek tot actie: bijvoorbeeld ‘uw muziek minder hard afspelen’ of ‘uw vuilnis naar de afvalbak brengen’]?

Het zou bij mij veel onrust wegnemen. Hopelijk gaat u in op mijn verzoek.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens:

{naam}
[adres]
[postcode en woon- of vestigingsplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]

Met vriendelijke groet,

[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief