Voorbeeldbrief opzeggen huur door verhuurder

Je verhuurt een woning verhuurt aan een huurder die zich niet helemaal aan de regels houdt. Hij is bijvoorbeeld wanbetaler, zorgt lange tijd voor overlast of gebruikt de woning voor onrechtmatige doeleinden. Wat je dan kunt doen, is uitzetting van de huurder. Zo’n uithuiszetting dien je per aangetekende brief te melden met een ontbinding van de huurovereenkomst op grond van wanprestatie door de huurder.

Gebruik onderstaande voorbeeldbrief als verhuurder voor het opzeggen van de huur. 

Gegevens invoeren

Wanneer mag  je als verhuurder overgaan tot ontbinding van het huurcontract?

  • De huurder heeft na herhaaldelijke herinneringen de huur niet betaald
  • De huurder zorgt veelvuldig voor overlast of schade aan jouw eigendommen
  • De huurder gebruikt de huurwoning voor onrechtmatige doeleinden, bijvoorbeeld onderhuur
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam huurder]
{Adres}
{Postcode en woonplaats}

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: ontbinding huurovereenkomst woning [adres] te [plaats]


Geachte heer, mevrouw,

Momenteel huurt u de woning aan de [adres] te [plaats]. Ondanks u herhaaldelijk te wijzen op [wanbetalingen/de door u veroorzaakte overlast/onrechtmatig gebruik van de woonruimte etc.] verzuimt u maatregelen te nemen om deze wanprestatie weg te nemen.

Gevolg hiervan is dat ik genoodzaakt ben de huurovereenkomst te ontbinden per [datum]. Dit betekent dat u tot die datum de tijd heeft de woning te ontruimen en kaal en schoon op te leveren. Voor de oplevering van de huurwoning zal een inspectie plaatsvinden op [datum].

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief