Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Heeft een van je medewerker zich misdragen? Heeft hij of zij gestolen of was er sprake van werkweigering? Dat kan grond zijn voor ontslag op staande voet. Het ontslag geef je in eerste instantie mondeling aan. Een schriftelijke bevestiging is daarna gebruikelijk. Het ontslag staat dan zwart-op-wit.

Het is verstandig om een bevestiging te vragen van ontvangst van de ontslagbrief. Dit kan door de brief aangetekend te versturen. Een andere geschikte methode is de brief persoonlijk overhandigen en daarbij een handtekening voor ontvangst vragen.

Wil je als werknemer zelf je ontslag indienen, gebruik dan deze brief.

Gegevens invoeren

Wat is het voordeel van een schriftelijk ontslag op staande voet?

  • Het ontslag op staande voet staat beschreven in de brief en dient als rechtsgeldig document
  • De werknemer kan rustig teruglezen wat jouw reden is voor het ontslag
  • Je kunt het aangetekend versturen, zodat je zeker weet dat je werknemer op de hoogte is van het nieuws
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: ontslag op staande voet


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Hierbij bevestigen wij uw ontslag op staande voet, zoals besproken op [dd-mm-jjjj]. De reden voor uw ontslag is [Beschrijving reden in meerdere zinnen, bijv. werkweigering of diefstal].

Dit betekent dat uw arbeidscontract per direct ontbonden is. Wij zullen uw dienstverband verder afwikkelen. [Optioneel: Een schadevergoeding ter compensatie voor het vroegtijdige ontslag zal worden verrekend in de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst.]

Wilt u bezwaar maken tegen het ontslag op staande voet, dan heeft u daarvoor wettelijk gezien twee maanden de tijd.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Functie]
[Organisatie]
[Optioneel: e-mailadres]
[Optioneel: telefoonnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief