Voorbeeldbrief lidmaatschap opzeggen

Ben je al tijden ergens lid van zonder dat je er gebruik van maakt? Kom je nooit meer bij die vereniging of ga je niet meer naar de kerk? Dan kan je je lidmaatschap opzeggen. Soms volstaat een mail, maar je kunt je ook afmelden via een nette brief. Het is dan aan je vereniging om je opzegging te verwerken en jou een bevestiging te sturen.

Onderstaande opzegbrief kan je gebruiken voor de beëindiging van je lidmaatschap per mail of brief.

Gegevens invoeren

Je lidmaatschap opzeggen?

  • Stuur een e-mail of brief naar de vereniging of club
  • Vermeld de datum waarop je het lidmaatschap wil beëindigen
  • Vraag altijd om een bevestiging

 

1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[optioneel: e-mail]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam organisatie]
[Optioneel: t.a.v. de heer/mevrouw ….]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: opzeggen lidmaatschap


Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen zeg ik mijn lidmaatschap met ingang van [datum] op bij [vereniging/kerk/organisatie]. Daarmee neem ik de vastgelegde opzegtermijn van [periode, bijv. één maand] [kies: uit de statuten / die terug te vinden is op de website] in acht.

Graag ontvang ik binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van mijn afmelding.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief