Voorbeeldbrief legitieme portie opeisen van erfenis

Is één van je ouders onlangs overleden? Dan krijg je waarschijnlijk (een deel van) een erfenis. Vaak wordt dit gewoon verdeeld onder de kinderen, of verdeeld zoals is vastgelegd in het testament van de overledene. 

Ben je onterfd, dan kun je via het opeisen van jouw legitieme portie toch een deel van de erfenis krijgen. Als je onterfd bent, ben je geen erfgenaam meer, maar wel nog legitimaris. Je behoudt daarom het recht op de legitieme portie. 

Of heeft je broer of zus een schenking ontvangen voor het overlijden van jullie ouder? Ook dan kun je soms een hoger geldbedrag krijgen dan je vooraf zou denken. De schenking aan jouw broer of zus wordt namelijk opgeteld bij het totale erfbedrag (ook wel: legitimaire massa) waarover jouw legitieme portie wordt berekend. 

Het opeisen van je legitieme portie van de totale erfenis doe je bij de erfgenamen of de executeur. Dit doe je binnen de termijn die door de erfgenamen is gesteld. Wanneer geen termijn is vastgesteld, geldt een periode van vijf jaar nadat je kennis hebt genomen van het overlijden.

Onderstaande brief kan je helpen bij het opvragen van jouw legitieme portie. Verstuur het aangetekend, zodat je zekerheid hebt van ontvangst van jouw aanvraag van de legitieme portie.

Gegevens invoeren

Hoe eis je een deel van de erfenis op als je bent onterfd?

  • Ben je onterfd, dan ben je geen erfgenaam meer, maar wel legitimaris
  • Je kunt dan aanspraak maken op jouw ‘legitieme portie’
  • Het opeisen van dat deel van de totale erfenis doe je bij de erfgenamen of de executeur
  • De erfgenamen hebben vaak een termijn vastgesteld voor het opeisen, maar zo niet, dan geldt een termijn van vijf jaar
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]

[Naam erfgenaam/executeur]
[Adres van erfgenaam/executeur]
[Postcode en woon/vestigingsplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: Legitieme portie erfenis


Geachte [Heer/mevrouw] [Achternaam],

Op [Overlijdensdatum] is [Naam overledene] overleden. Via deze brief wil ik laten weten dat ik mijn legitieme portie opeis. Als [Optioneel: klein]kind van de overledene heb ik hier recht op [Optioneel: ondanks onterving].

Mijn legitieme portie omvat de helft van een gewoon kindsdeel van de geldelijke erfenis. [Optioneel: Bovendien heb ik vernomen dat er aan een erfgenaam een schenking is gedaan van € …, wat opgeteld moet worden bij de totale geldelijke erfenis waarover mijn legitieme portie wordt berekend.]

Mocht er sprake zijn van een testament op de langstlevende, dan ontvang ik hierover graag aanvullende informatie. Zou je mij een overzicht van de erfenis met daarbij een berekening van mijn legitieme portie kunnen doen toekomen?

Ik zou graag een afspraak met je maken voor het bespreken van het vervolg. Je kunt mij bereiken via het telefoonnummer of e-mailadres dat ik bovenaan deze brief heb vermeld.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief