Voorbeeldbrief kwijtschelding schulden

Heb je een schuld bij de bank, bijvoorbeeld doordat je huis met een restschuld hebt verkocht? Je kunt dan in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen. Stuur een brief waarin je je situatie uitlegt en aangeeft waarom je geen andere optie hebt dan om kwijtschelding te vragen.

Wil je kwijtschelding aanvragen bij een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst of een gemeente? Die maken over het algemeen gebruik van formulieren, die terug te vinden zijn op hun websites.

Hieronder vind je een brief waarmee je je verzoek tot kwijtschelding voor jouw schuld kunt indienen. Pas de brief aan aan je situatie. Verstuur de brief zowel aangetekend als per post of e-mail, zodat je zeker weet dat de brief ontvangen is. Bewaar ook een kopie van de brief, zodat je later terug kunt lezen wat je hebt verstuurd.

Gegevens invoeren

Ziet jouw financiële situatie er extreem somber uit? Dan kun je vragen om kwijtschelding

  • Via een brief kun je uitleg geven over de noodzaak die je voelt voor kwijtschelding
  • De persoon of organisatie heeft eerder begrip voor jouw financiële situatie dan wanneer je diegene gewoon laat wachten op jouw betaling
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
{optioneel: klantnummer}

[Bank]
[Adres van de bank]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: verzoek om kwijtschelding


Geachte heer, mevrouw,

Bij [Bank] heb ik per [dd-mm-jjjj] een [Kies: hypotheek/lening etc.] afgesloten. De [Hypotheek/lening] met leningnummer [leningnummer] had een looptijd van [Aantal maanden/jaren] en los ik af met € [Bedrag] per maand.

Tot [dd-mm-jjjj] heb ik € [Bedrag] afgelost [Percentage]% van het totaal). Vanwege wijzigingen in mijn financiële situatie ben ik echter niet meer in staat de schuld af te lossen. [Toelichting situatie met in ieder geval: inkomsten per maand, huishouden (Hoeveel personen), bent u de enige kostwinner, heeft u verpandbare eigendommen, zit uw inkomen onder de bijstandsnorm].

Op basis van bovengenoemde toelichting verzoek ik u op mijn kwijtscheldingsaanvraag in te gaan. Graag ontvang ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief uw schriftelijke reactie.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, heb ik het aangetekend en per [Kies: post/e-mail] naar u gestuurd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: klantnummer]
[Optioneel: leningnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief