Voorbeeldbrief klacht indienen

Ben je niet tevreden over een product of dienst die je hebt afgenomen? Levert een mail of telefonisch contact ook niks op? Hoe dien je dan een officiële klacht in? Schrijf een zakelijke brief om je klacht in te dienen. Verstuur je de brief aangetekend, dan weet je zeker dat de ontvanger je brief heeft gezien.

Hieronder lees je een voorbeeldbrief om een klacht over bijvoorbeeld een ondeugdelijk product af te handelen. Aan de hand van deze brief kan je jouw klachtenbrief op een nette manier opstellen.

Gegevens invoeren

Wanneer dien je een schriftelijke klacht in?

  • Je bent ontevreden over een product of dienst
  • Je hebt al eerder contact gezocht, bijvoorbeeld telefonisch of via social media
  • Je krijgt tot zover geen reactie of geen compensatie, zoals reparatie of een vervangend product
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[optioneel: e-mail]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam organisatie]
[Optioneel: t.a.v. de heer/mevrouw ….]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: klacht [product/dienst]


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief dien ik een klacht in over [product/dienst]. Omdat contact via telefoon of e-mail tot dusver niets heeft opgeleverd, stuur ik deze brief.

Op [datum] nam ik [product/dienst] bij u af. Dit voldeed echter niet aan mijn verwachtingen, omdat [toelichting klacht, eventueel in meerdere zinnen].

Ik verzoek u op grond van mijn klacht [verzoek beschrijven, zoals ‘een nieuw product te leveren’ / de schade veroorzaakt door de door u verleende diensten te herstellen’]. Kunt u zich niet verenigen met mijn klacht, dan vraag ik u om een onderbouwing van uw standpunt.

Graag ontvang ik binnen [aantal weken, bijvoorbeeld twee] weken een schriftelijke reactie op mijn klacht.

Met vriendelijke groet,

[Naam]


Ter info, bronnen: Consuwijzer.nl, Nationaleombudsman.nl, AFM.nl
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief