Voorbeeldbrief ingebrekestelling verborgen gebreken (koopwoning)

Heb je een huis gekocht met verborgen gebreken? En wil de verkoper het maar niet verhelpen? Dan kun je de verkoper van het koophuis in gebreke stellen. 

Een ingebrekestelling verstuur je via een aangetekende brief. Onderstaande brief kan je daarvoor als voorbeeld gebruiken.

Gegevens invoeren

Wanneer kun je een woningverkoper in gebreke stellen?

  • De verkoper komt gemaakte afspraken over bijvoorbeeld reparaties niet na
  • De verkoper heeft cruciale informatie over de staat van de woning achtergehouden
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam verkoper]
[Adres]
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: ingebrekestelling


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heeft het ondertekenen van de koopovereenkomst voor de woning aan de {adres} te [plaats] plaatsgevonden. Na de eigendomsoverdracht heb ik echter een gebrek aan de woning waargenomen, namelijk [toelichting gebrek].

Dit gebrek heb ik [mondeling/schriftelijk] aan u gemeld op [datum]. Tot op heden heeft u echter geen maatregelen getroffen om het verborgen gebrek aan het koophuis te verhelpen.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief aangeeft welke werkzaamheden u uitvoert om het resultaat in orde te maken, zal ik geen vervolgstappen ondernemen. Indien u hiervan afziet, bent u in gebreke. In dat geval zie ik mijzelf genoodzaakt vervolgstappen te ondernemen. Ik hoop echter dat u het niet zo ver laat komen.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief