Voorbeeldbrief ingebrekestelling aannemer

Stel je voor, je hebt een aannemer ingehuurd. Hij gaat al gauw aan de slag, maar de werkzaamheden worden niet uitgevoerd zoals jullie hadden afgesproken. Het resultaat van het verrichte werk is van slechte kwaliteit of niet volledig afgewerkt. Je hebt al contact gezocht met de aannemer over zijn wanprestatie, maar het mocht niet baten. Wat doe je dan? 

Je kunt de aannemer in gebreke stellen, omdat hij de overeengekomen afspraken niet is nagekomen. Hieronder lees je een voorbeeldbrief, zodat je zelf zo’n ingebrekestelling per brief kunt sturen. Deze brief stuur je vervolgens aangetekend en  Eventueel kun je foto’s van de klachten meesturen.

Heb je nog niet eerder contact gezocht met de aannemer? Dan kun je het beste eerst een wat minder formele brief sturen waarin je je klachten uit bij de aannemer.

Gegevens invoeren

Wanneer kun je een aannemer een ingebrekestelling sturen?

  • De aannemer komt gemaakte afspraken over de uit te voeren werkzaamheden niet na
  • De aannemer heeft niet de beloofde kwaliteit geleverd en weigert deze te verbeteren
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam aannemer]
[Adres]
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: ingebrekestelling


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] ben ik met u overeengekomen dat u de volgende werkzaamheden zou uitvoeren: [beschrijving werkzaamheden]. Deze werkzaamheden heeft u uitgevoerd [op dd-mm-jjjj / van dd-mm t/m dd-mm jjjj]. Ik stuur u deze gebrekestelling omdat het resultaat van de werkzaamheden helaas niet voldoet aan de afspraken. Ik ben ontevreden over [benoemen klachten werkzaamheden en evt. ter onderbouwing waarom het tot ontevredenheid heeft geleid] [optioneel: (zie bijgevoegde foto’s)].

Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het opleveren van deugdelijk werk. Ik heb u al eerder verzocht de tekortkomingen te verhelpen, maar daaraan gaf u geen gehoor.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief werkzaamheden uitvoert om het resultaat in orde te maken, zal ik geen vervolgstappen ondernemen. Indien u hiervan afziet, bent u in gebreke en kunt u onze overeenkomst als ontbonden beschouwen. Dan stel ik u bovendien aansprakelijk voor alle geleden en toekomstige schade die uw uitgevoerde werkzaamheden hebben veroorzaakt. Ik hoop echter dat u het niet zo ver laat komen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[optioneel: beschrijving bijlagen/foto’s]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief