Voorbeeldbrief gebreken huurwoning

Heeft je huurwoning achterstallig onderhoud of zelfs schade die de verhuurder niet verhelpt? Komt de verhuurder zijn plichten niet na bij gebreken aan het huurhuis? Stuur dan een gebrekenbrief aan de verhuurder. Hieronder ziet u een voorbeeldbrief om de verhuurder te vragen alsnog het onderhoud aan te pakken.

Het is verstandig de brief aangetekend te versturen, zodat u een ontvangstbevestiging krijgt. Versturen per post of e-mail wordt daarnaast sterk aangeraden. Bewaar voor de zekerheid een kopie voor je eigen administratie.

Gegevens invoeren

Wat heb je aan het sturen van een gebrekenbrief?

  • Met een gebrekenbrief stel je je verhuurder officieel op de hoogte van gebreken aan je huurwoning
  • In een gebrekenbrief vraag je alsnog met klem of de verhuurder de schade aan de woning kan herstellen
  • Doet de verhuurder niets? Dan kun je op basis van de gebrekenbrief juridische vervolgstappen nemen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam verhuurder]
{Adres}
[Postcode en woon- of vestigingsplaats]
[optioneel: telefoonnummer]

[Naam huurder]
{Adres}
{Postcode en woonplaats}
[optioneel: telefoon]

{Plaats}, [verzenddatum]

Betreft: gebreken huurwoning


Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief stel ik u op formele wijze op de hoogte van gebreken aan de door mij gehuurde woning aan de [adres] in [plaats]. Het gaat om de volgende gebreken: [omschrijving gebrek(en)/achterstallig onderhoud]. Deze gebreken beperken mijn woongenot in grote mate.

Ik verzoek u daarom bovengenoemde gebreken binnen zes weken te verhelpen. Als u niet tijdig gehoor geeft aan mijn verzoek, bent u in gebreke. In dat geval zie ik mijzelf genoodzaakt via de Huurcommissie een verzoekschrift tot huurverlaging in te dienen. Ik hoop echter dat u het niet zo ver laat komen.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
[optioneel: e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief