Voorbeeldbrief donatie vragen

Heeft uw stichting of goed doel extra geld nodig om doelen te bereiken? Een brief aan potentiële donateurs kan je helpen om een gift te vragen. Het opstellen van zo’n brief luistert vrij nauw. Je wilt je doel van voldoende donaties en giften bereiken, maar niet overkomen als een bedelaar. Schrijf dus geen bedelbrief! Benadruk je doel en geef aan dat je middelen nodig hebt om dat te bereiken.

Tips voor het schrijven van een goede donatiebrief:

  • Schrijf een sterke koptekst
  • Vertel een verhaal in je brief
  • Houd het kort
  • Kom tot de kern in de eerste alinea
  • Geef een duidelijke call-to-action
  • Toon dankbaarheid

Gegevens invoeren

Wanneer is vragen om een donatie zinvol?

  • Je hebt een duidelijk doel verwoord
  • Je kunt onderbouwen waarom daar donaties voor nodig zijn
  • Je vraagt niet om een donatie voor eigen gewin, maar voor maatschappelijk doel
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
Betreft: [Beschrijf uw doel bondig, bijv. ‘Help mee aan {doel]!’

Geachte heer, mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: [Organisatie] zet zich in voor [Soel]. Op dit moment [Beschrijving probleem dat doel aanpakt, eventueel in meerdere zinnen].

Wij zetten ons met man en macht in om [Probleem] te verhelpen. Zoals u zult begrijpen, zijn hiervoor niet alleen veel manuren van onze vrijwilligers voor nodig. Om ons doel te bereiken, hebben wij tevens middelen nodig. Met [Bedrag of hoeveelheid middelen] kunnen we [Doel, bijv. 1.000 mensen helpen aan een voedselpakket]. En u kunt daaraan bijdragen.

Als [Aantal] donateurs ieder een bedrag van [Bedrag] kunnen missen, helpen we collectief [Aantal, bijv. 100 mensen]. Heeft u een klein gift over voor [Doel]?

Heel veel dank namens [Doelgroep probleem]!

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Functie en organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief