Voorbeeldbrief concurrentiebeding

Eén van je personeelsleden vertrekt om voor zichzelf te beginnen of bij een concurrent te werken. In de arbeidsovereenkomst heb je destijds echter een concurrentiebeding op laten nemen. Die overtreedt de (voormalig) werknemer.

Om je ex-werknemer van die overtreding op de hoogte te stellen, schrijf je een brief. Daarin geef je aan wat er in de overeenkomst staat. Ook de gevolgen van de overtreding benoem je in de brief. Verzend de brief aangetekend, zodat u indien nodig bewijs aan kunt leveren van ontvangst.

Gegevens invoeren

Waarom verstuur je een brief over het concurrentiebeding?

  • Je ziet de voormalige werknemer niet meer dagelijks
  • Je wilt dat de werknemer precies weet wat de gevolgen zijn van de overtreding
  • Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kun je de brief gebruiken als rechtsgeldig document
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres van de werknemer]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: overtreding concurrentiebeding


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Het is mij ter ore gekomen dat u momenteel het concurrentiebeding uit onze arbeidsovereenkomst hebt geschonden. U [Kies reden, zoals ‘bent sinds {Datum] werkzaam bij onze concurrent [Naam organisatie]’ of ‘hebt namelijk op [Datum] op zakelijke gronden contact gezocht met een van onze klanten.

In het concurrentiebeding is vastgelegd dat dit niet is toegestaan [optioneel: tot {periode] na het einde van de arbeidsovereenkomst}:

[paragraaf over concurrentiebeding hier invoegen]

Zoals in het boetebeding beschreven, krijgt u een boete opgelegd. Deze boete bedraagt [€ ..]. [Eventueel: toelichting totstandkoming bedrag boete, bijvoorbeeld wanneer de boete per dag oploopt]. Ik vraag u deze boete te voldoen binnen [Aantal] dagen. U kunt het genoemde bedrag overmaken naar rekening [IBAN], t.n.v. [Naam rekeninghouder].

Ik verzoek u de schending van het concurrentiebeding per direct te staken. Indien u hiervan afziet, zal [Organisatie] genoodzaakt zijn gerechtelijke stappen te ondernemen.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [Post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief