Voorbeeldbrief bezwaar officiële waarschuwing

Als je een officiële waarschuwing krijgt van je werkgever, is het erg belangrijk om bezwaar te maken als je het er niet mee eens bent. Dien je geen reactie in op de officiële waarschuwing, dan wordt de officiële waarschuwing als waarheid aangenomen wanneer het tot een rechtszaak komt. Het wordt dan erg moeilijk tot haast onmogelijk om de officiële waarschuwing aan te vechten. 

Klopt het dus volgens jou niet wat er in de officiële waarschuwing staat, dien dan een verweerbrief in met behulp van onderstaande brief.

Gegevens invoeren

Hoe maak je bezwaar tegen een officiële waarschuwing?

  • Als je schriftelijk bezwaar maakt, is het document rechtsgeldig
  • Kom je verwikkeld in een juridische strijd, dan kun je dit bezwaar als bewijs aanvoeren
  • Beargumenteer in jouw schriftelijke bezwaar waarom de officiële waarschuwing onterecht is
  • Verzoek om de waarschuwing in te trekken
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Naam organisatie]
t.a.v. [De heer/mevrouw ….]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: bezwaar officiële waarschuwing


Geachte heer, mevrouw,

Op [Datum] ontving ik op schrift een officiële waarschuwing van [Persoon en functietitel]. Daarin werd beschreven dat [Korte beschrijving officiële waarschuwing en mogelijke gevolgen].

Met deze brief maak ik bezwaar tegen de officiële waarschuwing. Ik ben het niet eens met de inhoud van de waarschuwing, omdat [Toelichting bezwaren, eventueel in meerdere zinnen].

Ik verzoek u op grond van mijn bezwaren de officiële waarschuwing in te trekken en uit mijn personeelsdossier te verwijderen. Kunt u zich niet verenigen met mijn bezwaren, dan vraag ik u deze brief aan mijn personeelsdossier toe te voegen.

Graag ontvang ik een schriftelijke reactie op mijn verweer.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief