Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op Voorbeeldbrief.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.

Doorloop de 3 stappen om je brief in te vullen.

Gegevens invoeren

Wat is belangrijk bij het bezwaar maken bij huurverhoging

Verhoogt uw verhuurder de huur? Dan kunt u mogelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging.

  • Schrijf een aangetekende brief naar uw verhuurder. Leg uit waarom u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.
  • Meestal mag de verhuurder de huur niet zomaar verhogen. Kijk uw contract na en bekijk welke rechten u en uw verhuurder hebben.
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Eigen naam]
[Eigen adres]
[Eigen postcode] [Eigen woonplaats]
[Naam verhuurder]
[Adres verhuurder]
[Postcode verhuurder] [Woonplaats verhuurder]

[Eigen woonplaats] 04-10-2022
Betreft: Bezwaar tegen huurverhoging [Eigen adres]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heeft u mij er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat u de huur van mijn woning aan de [adres] wilt verhogen. De huidige huur van deze woning bedraagt €[oude huurprijs]. Met de voorgestelde huurverhoging zou de huur €[nieuwe huurprijs] bedragen.

Door middel van deze brief teken ik echter formeel bezwaar tegen uw huurverhoging aan. De verhoging is onterecht vanwege het volgende:

[Kies de punten die in uw geval van toepassing zijn]
- U heeft de huur dit jaar al verhoogd.
- U overschrijdt hiermee de maximale huurgrens.
- U bent te laat met het voorstellen van een eventuele huurverhoging.
- Uw voorstel bevat een aantal cruciale fouten, zoals [voorbeeld].
- Uw huurverhoging bedraagt meer dan het wettelijk toegestane percentage.

Ik verzoek u via deze weg de huurprijs aan te passen naar €[voorstel huurprijs]. In dat geval bedraagt de verhoging [percentage]% van de oorspronkelijke huurprijs.

Totdat ik een reactie van u ontvang, die ik binnen uiterlijk twee weken na dagtekenen wens te ontvangen, zal ik het huidige huurbedrag blijven betalen. Ik ga er van uit dat de voorgestelde huurverhoging niet wordt doorgevoerd of in ieder geval zal worden aangepast. Indien u in gebreke bent tijdig te reageren, of wanneer u mijn verzoek om de huurverhoging aan te passen of af te schaffen negeert, dan zal ik de kwestie ter beoordeling voorleggen aan de huurcommissie.

Hoogachtend,


[Eigen naam]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief