Voorbeeldbrief bewindvoering wijzigen

Ben je niet tevreden over je bewindvoerder? Dan kan je een verzoek indienen voor wijziging van bewindvoering. Dat verzoek dien je in bij de kantonrechter. Je kunt een advocaat inschakelen om je hierbij te helpen.

Een verzoek tot wijziging moet een aantal zaken bevatten:

  • je eigen naam en adresgegevens
  • naam en adresgegevens huidige bewindvoerder
  • optioneel: naam en adresgegevens van belanghebbenden
  • wat het verzoek is
  • waarom je wil overstappen naar een andere bewindvoerder

Ook stuur je de bereidverklaring van de voorgestelde nieuwe bewindvoerder en eventueel de akkoordverklaring van belanghebbenden mee met je aanvraag. Hieronder een voorbeeld dat je kunt gebruiken om te veranderen van bewindvoerder.

Gegevens invoeren

Hoe werkt een wijziging van bewindvoerder?

  • Voordat je een wijziging kunt aanvragen, moet je een nieuwe bewindvoerder op het oog hebben
  • Die nieuwe bewindvoerder moet ook al een bereidverklaring invullen
  • Pas als je die bereidverklaring hebt, kun je vragen om een wijziging van bewindvoerder
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[optioneel: telefoonnummer]
BSN: [burgerservicenummer]

[Naam rechtbank]
[Adres van de rechtbank]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: verzoekschrift wijziging bewindvoering


Edelachtbare,

Via deze brief dien ik een verzoek in tot wijziging van mijn bewindvoering. Momenteel is mijn bewindvoerder [Naam huidige bewindvoerder], gevestigd te [Adresgegevens huidige bewindvoerder].

Om de volgende redenen ben ik niet tevreden over deze bewindvoerder en wil ik overstappen:
[Beschrijving reden 1]
[Beschrijving reden 2]
[Enz.]

Om dit verzoek tot wijziging te vervolledigen, zocht ik naar vervangende bewindvoering. Deze heb ik gevonden in [Naam voorgestelde bewindvoerder]. In de bijlage vindt u de bereidverklaring.

Middels deze brief vraag ik u akkoord te gaan met het wijzigen van bewindvoerder.

Hoogachtend,
[Naam]
BSN: [BSN]Bijlage 1: bereidverklaring voorgestelde bewindvoerder
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief