Voorbeeldbrief betalingsregeling

Een voorstel voor een betalingsregeling dien je in bij je crediteur als je de betaling bijvoorbeeld niet in 1 keer kunt betalen, maar wel in termijnen. Je kunt zo’n verzoek indienen als je debiteur bent bij bijvoorbeeld een incassobureau, de Belastingdienst of het CJIB. In je aanvraag benoem je een aantal zaken:

  • In hoeveel termijnen je gaat afbetalen
  • Welk bedrag je per termijn afbetaalt
  • Wanneer het volledige bedrag is afgelost

Hieronder vind je een gratis voorbeeld die je kunt gebruiken om een verzoek in te dienen. Verstuur de brief aangetekend én per post of e-mail, zodat je zeker weet dat je voorstel ontvangen is. Het is handig om een kopie van de betalingsherinnering of factuur aan je aanvraag toe te voegen als bijlage. 

Gegevens invoeren

Wat is belangrijk als u een betalingsregeling wilt treffen?

Moet u een bedrag terugbetalen, maar lukt dat niet in één keer? Dan kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen.

  • Beschrijf het aantal termijnen, het totaalbedrag, het bedrag per termijn en de start- en einddata
  • Voeg de betalingsherinnering en/of factuur toe aan de brief
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam/organisatie crediteur]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam]
[Eigen adres]
[Postcode en woonplaats]
[Optioneel: e-mail]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: klantnummer/BSN]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: voorstel betalingsregeling [Factuurnummer/beschrijving verschuldigd bedrag]


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] ontving ik van u een [kies: Factuur/betalingsherinnering] met factuurnummer [factuurnummer]. Via deze brief laat ik weten dat ik het verschuldigde bedrag van € [verschuldigd bedrag] wil voldoen, maar niet in staat om het gehele bedrag in één keer te betalen.

Daarom doe ik een voorstel tot een betalingsregeling. In [aantal] termijnen wil ik het bedrag aflossen, met een betaling van € [bedrag] per termijn van [lengte termijn, bijvoorbeeld 1 maand]. Op [dd-mm-jjjj] zal ik de eerste betaling doen. Dit betekent dat het volledige bedrag van € [verschuldigd bedrag] op [dd-mm-jjjj] door u is ontvangen.

Graag verneem ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief of u akkoord gaat met mijn betalingsvoorstel. Ik vraag u verdere incassomaatregelen vooralsnog op te schorten om onnodige extra kosten te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Optioneel: klantnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief