Voorbeeldbrief betalingsherinnering

Sinds het sturen van de factuur heeft je debiteur nog niet betaald. De betalingstermijn is inmiddels verstreken. Het is tijd voor het sturen van een herinnering voor de openstaande factuur naar je debiteur. Dat is de particulier of onderneming die je nog een geldbedrag verschuldigd is.  

Tips voor het sturen van een betalingsherinnering:

  • Wees niet te dwingend: mogelijk heeft de ontvanger je factuur simpelweg over het hoofd gezien
  • Dreig niet met het inschakelen van een incassobureau, dat past beter bij het sturen van een aanmaning
  • Het is niet gebruikelijk een betalingsherinnering aangetekend te versturen

Gegevens invoeren

Wanneer verstuur je een betalingsherinnering?

  • Jouw klant of lid heeft een factuur nog niet voldaan
  • De betalingstermijn is verstreken
  • Je hebt nog niet eerder een betalingsherinnering verstuurd
  • Heb je al wel een herinnering gestuurd maar alsnog geen betaling ontvangen, dan kun je een aanmaning sturen.
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam debiteur]
[Adres van de debiteur]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: aanmaning factuur [Factuurnummer]


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] hebben wij u een factuur toegestuurd met factuurnummer [Factuurnummer]. Daarin beschreven wij dat u voor [Afgenomen producten of diensten] ons een bedrag van € [Totaal factuurbedrag] verschuldigd bent.

Wij hebben de betaling volgens onze administratie nog niet ontvangen. Mogelijk bent u de factuur uit het oog verloren of heeft u een andere reden voor betalingsverzuim.

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk het factuurbedrag van € [Factuurbedrag] alsnog over te maken. Graag ontvangen wij dit bedrag uiterlijk binnen [Aantal, bijvoorbeeld 14] dagen na ontvangst van deze brief op [IBAN] t.n.v. [Naam rekeninghouder] onder vermelding van [Optioneel: uw klantnummer en het factuurnummer].

Heeft onze betalingsherinnering uw betaling gekruist, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief