Voorbeeldbrief algemene volmacht

Om er zeker van te zijn dat iemand beslissingen in jouw naam kan nemen als je wilsonbekwaam bent door bijvoorbeeld dementie, kun je iemand een volmacht geven. Die zogeheten gevolmachtigde mag dan bijvoorbeeld financiële keuzes maken voor jou. Een volmacht moet wel door ondertekend zijn door jou, de volmachtgever, als je nog wilsbekwaam bent. Verstandig is om een doktersverklaring over jouw gezondheid in de volmacht te zetten. Er is dan geen twijfel mogelijk is over jouw wilsbekwaamheid op het moment van tekenen. 

Wat is een volmacht?

Een volmacht is een schriftelijk bewijs waarmee je iemand toestemming geeft namens jou te handelen. Je kunt bijvoorbeeld iemand eenmalig volmacht geven om voor jou een stem uit te brengen bij verkiezingen. Dat doe je door op je stempas aan te geven wie voor jou mag stemmen. Een volmacht kan ook over veel grotere beslissingen gaan, zoals je financiën. Het verlenen van dat type volmachten heeft iets meer voeten in de aarde. 

Hieronder vind je een gratis model van zo’n volmacht. Het is niet verplicht deze bij de notaris te laten vastleggen, maar wel aan te raden. Een volmacht is rechtsgeldig zodra je deze schriftelijk opstelt met daarin:

  • Volledige naam volmachtgever
  • Volledige naam gevolmachtigde
  • Handtekening volmachtgever
  • Handtekening gevolmachtigde
  • Dagtekening (datum van ondertekening)

Gegevens invoeren

Hoe verleen je een volmacht?

  • Een volmacht is pas geldig wanneer deze schriftelijk bij de notaris is vastgelegd
  • Notarissen rekenen met hoge uurtarieven voor het opstellen van een volmacht
  • Door een voorbeeldbrief te gebruiken, doe je veel voorwerk voor een notaris en hoeft deze het document alleen juridisch na te lopen
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
Algemene volmacht

[Je volledige naam], geboren [dd-mm-jjjj] te {plaats}, wonende te [Adres], [Postcode en woonplaats] (hierna te noemen ‘Volmachtgever’)

verleent hierbij volmacht aan

[Volledige naam gevolmachtigde], geboren [dd-mm-jjjj] te [Plaats], wonende te [Adres], [Postcode en woonplaats] (hierna te noemen ‘Gevolmachtigde’)

om namens volmachtgever

[Reikwijde volmacht, bijvoorbeeld financiële keuzes te maken, te beslissen over behandeling bij ziekte of alle rechtshandelingen namens Volmachtgever uit te voeren]

De volmacht is geldig {kies: van [dd-mm-jjjj] tot [dd-mm-jjjj] / indien de Volmachtgever wilsonbekwaam wordt verklaard}

Aldus getekend te [Plaats] op [Datum],


Volmachtgever: [Naam volmachtgever]
[Handtekening volmachtgever]

Gevolmachtigde: [Naam gevolmachtigde]
[Handtekening gevolmachtigde]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief