Voorbeeldbrief aanvragen ouderschapsverlof

Als je net een kind hebt gekregen, wil je als ouder vaak meer tijd thuis doorbrengen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 1/5 vrij te nemen en 4/5 te blijven werken. Om minder te werken, vraag je ouderschapsverlof aan. Een verzoek daartoe dien je uiterlijk twee maanden voor ingang van het ouderschapsverlof in. Op die manier geef je je werkgever de tijd om de planning hierop indien mogelijk aan te passen.

Onderstaande voorbeeldbrief kun je gebruiken om als werknemer ouderschapsverlof aan te vragen.

Gegevens invoeren

Hoe vraag je op een nette manier ouderschapsverlof aan?

  • Geef aan dat u ouder bent geworden en per wanneer
  • Vermeld de beoogde startdatum van het ouderschapsverlof
  • Doe een voorstel voor de invulling van het verlof
  • Vraag om toestemming en geef aan dat er uiteraard ruimte is voor overleg
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
t.a.v. [de heer/mevrouw ….]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [verzenddatum]

Betreft: aanvraag ouderschapsverlof


Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief vraag ik ouderschapsverlof aan voor de verzorging van mijn [Zoon/dochter + naam], geboren op [dd-mm-jjjj]. Per [Datum, minimaal 2 maanden na verzenddatum van deze brief] wil ik gebruikmaken van het ouderschapsverlof.

Het verlof wil ik opnemen in de volgende vorm, waarmee mijn verzoek past binnen de Wet Arbeid en Zorg (WaZo):
Looptijd verlof in weken: [Aantal weken]
[Aantal uren] uren verlof per week
[Kies: Graag overleg ik over de spreiding van mijn verlofuren binnen de werkweek/Deze uren neem ik op de volgende wijze op: {Dag(en) van de week + tijden verlofuren]

Ik zie uit naar uw reactie op deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Optioneel: e-mailadres]
[Optioneel: telefoonnummer]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief