Voorbeeldbrief aanmaning

Na het sturen van de factuur en betalingsherinnering heeft je debiteur nog steeds niet betaald. Dan is het tijd voor het sturen van een aanmaning tot betaling naar de particulier of onderneming die je nog een geldbedrag verschuldigd is.  

Een aantal tips voor het sturen van een aanmaning:

  • Een consument heeft 14 dagen de tijd om te betalen na ontvangst van de aanmaning voor een factuur.
  • Om druk te zetten is het verstandig om waar mogelijk een kortere betalingstermijn aan te houden dan bij de betalingsherinnering
  • Noem in je brief niet ‘eerste aanmaning’. De ontvanger gaat er dan vanuit dat er nog een tweede aanmaning volgt voordat hij de betaling écht moet voldoen.
  • Als je dreigt met het inschakelen van een incassobureau, doe dit dan ook. Anders wordt het in de toekomst lastiger een betaling te innen bij de betreffende debiteur.
  • Het is niet gebruikelijk een aanmaning tot betaling van een factuur aangetekend te versturen.

Heb je nog geen betalingsherinnering gestuurd? Doe dat dan eerst. Gebruik daarbij deze brief

Gegevens invoeren

Wat staat er in een goede aanmaningsbrief vermeld?

  • Vermeld gegevens uit de factuur: factuurnummer, opdrachtbeschrijving, openstaand bedrag
  • Geef aan er al een betalingsherinnering is verstuurd
  • Benoem een betalingstermijn
  • Dreig zo nodig met het inschakelen van een incassobureau
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam debiteur]
[Adres van de debiteur]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: aanmaning factuur [Factuurnummer]


Geachte heer, mevrouw,

Op [dd-mm-jjjj] hebben wij u een factuur toegestuurd met factuurnummer [Factuurnummer]. Daarin beschreven wij dat u voor [Afgenomen producten of diensten] ons een bedrag van € [Totaal factuurbedrag] verschuldigd bent.

Omdat u verzuimde de factuur te voldoen, hebben wij u op [dd-mm-jjjj] een betalingsherinnering gestuurd. Mogelijk was u de factuur uit het oog verloren. In de betalingsherinnering gaven wij u [aantal] dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog over te maken.

Uit onze administratie blijkt echter dat wij dat bedrag tot op heden nog niet hebben ontvangen. Om die reden zijn wij genoodzaakt deze aanmaning te sturen.
Wij verzoeken u binnen [Kies: 14 dagen na ontvangst van deze brief/vijf werkdagen na dagtekening] het factuurbedrag van € [Factuurbedrag] over te maken naar [IBAN] t.n.v. [Naam rekeninghouder] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Indien u niet binnen de gestelde termijn overgaat tot het betalen van het factuurbedrag, zullen wij een incassobureau inschakelen om de betaling te vorderen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zullen tevens op u verhaald worden.

Heeft onze aanmaning uw betaling gekruist, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: telefoonnummer]
[Optioneel: e-mailadres]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief