Voorbeeld verzoek om middeling inkomstenbelasting

Als je in drie jaar tijd erg veel verandering hebt in inkomen, kan het aanvragen van middeling bij de Belastingdienst geld opleveren. Dat komt bijvoorbeeld voor wanneer je net bent afgestudeerd en bent gaan werken, of als je juist onlangs met pensioen bent gegaan. Een verzoek om middeling dien je in via een brief bij het dichtstbijzijnde belastingkantoor. Adresgegevens daarvan kun je opzoeken in de database van de Belastingdienst. 

Het is wel belangrijk dat je eerst berekent of je recht hebt op middeling. De Belastingdienst houdt een drempel aan van € 545, dus er moet een erg groot verschil zijn in de berekende inkomstenbelasting om recht te hebben op middeling. Je hoeft geen berekening op te sturen naar de Belastingdienst. Zodra je een verzoek indient, berekent de Belastingdienst zelf na of je daadwerkelijk recht hebt op middeling.

Hieronder lees je een brief die je kunt gebruiken om een verzoek tot middeling inkomstenbelasting in te dienen.

Gegevens invoeren

Hoe werkt middeling?

  • Met middeling kan je geld terugkrijgen van de belasting, als je drie jaar achter elkaar veel inkomensverschillen hebt
  • Bereken vooraf hoeveel geld jij terug kan krijgen met de rekentool van de Belastingdienst
  • Krijg je een mooi bedrag terug? Dan kan je een verzoek tot middeling indienen bij het dichtstbijzijnde belastingkantoor
1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Belastingdienst locatie [dichtstbijzijnde kantoor]
[Adres]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: verzoek om middeling inkomstenbelasting


Geachte heer, mevrouw,

Via deze weg dien ik een verzoek tot middeling inkomstenbelasting in over de jaren [3 opeenvolgende jaren].

Ik zie uit naar uw reactie op deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

Bijlage: formulier Verzoek om middeling Inkomstenbelasting
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief